Lideri EU pružili podršku regionu

balkkkkk

Lideri EU i zemalja članica Unije, u konsultaciji sa partnerima sa zapadnog Balkana, usvojili su na Samitu u Sofiji Deklaraciju u 17 tačaka u kojoj su ponovili nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi regiona i naveli zadatke i principe koje bi strane trebalo da ispune tokom procesa evrointegracija.

Usvojen je i Aneks deklaracije koji se odnosi na jačanje veza i saradnje između EU i zapadnog Balkana.

"EU pozdravlja zajedničku posvećenost partnera zapadnog Balkana evropskim vrijednostima i principima i viziji snažne, stabilne i ujedinjene Evrope poduprte našim istorijskim, kulturnim i geografskim vezama i našim uzajamnim političkim, bezbjednosnim i ekonomskim interesima", navedeno je u Deklaraciji.

Podsjećajući na Solunski samit 2003. godine, EU ponovo potvrđuje svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi zapadnog Balkana, javio je Tanjug.

U dokumentu se navodi da, na osnovu dosadašnjeg napretka, partneri sa zapadnog Balkana potvrđuju posvećenost evropskoj perspektivi kao snažan strateški izbor i pojačavaju svoje napore i uzajamnu podršku, a da kredibilitet ovih napora zavisi od jasnih informacija javnosti.

Navodi se i da je EU odlučna da ojača i intenzivira svoju posvećenost na svim nivoima da podrži političke, ekonomske i socijalne transformacije regiona, uključujući i povećanje pomoći, na osnovu napretka partnera sa zapadnog Balkana značajan napredak u oblasti vladavine prava i socio-ekonomskih reformi.

"EU pozdravlja posvećenost partnera zapadnog Balkana vladavini demokratije i vladavini prava, posebno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, dobrog upravljanja i poštivanja ljudskih prava i prava pripadnika manjina", navodi se u Deklaraciji.

Dodaje se da je sprovođenje reformi zasnovano na ovim temama, te da civilno društvo i nezavisni mediji imaju ključnu ulogu u procesu demokratizacije.

"EU podržava posvećenost partnera zapadnog Balkana da nastave uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa, regionalnu stabilnost i međusobnu saradnju. Ovo obuhvata posebno pronalaženje i sprovođenje definitivnih, inkluzivnih i obavezujućih rješenja za njihove bilateralne sporove koji su ukorijenjeni u nasljeđu iz prošlosti, kao i dalji napori za pomirenje", ističe se u Deklaraciji.

Facebook stranica

Najčitanije

Vidiportal intro

Slikom kroz BiH