Kriminal u živiničkom sudu: Ivana Kulić u isto vrijeme bila ministrica i državna službenica, a Ibrahim Bubić "popio" krivičnu prijavu

Ivana Kulic

Predsjednik Opštinskog suda u Živinicama Ibrahim Bubić zaposlio je Ivanu Kulić na mjesto državne službenice u ovom sudu u vrijeme dok je ona još bila ministrica pravde i uprave Tuzlanskog kantona. Zbog ove skandalozne odluke Transparency International u BIH (TI BIH) je podnio protiv Bubića krivičnu prijavu Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, jer postoji sumnja da je ovim potezom počinio više krivičnih dijela. Za državnu službenicu postavljena osoba koja se našla u direktnom sukobu interesa, jer učestvuje, između ostalog, u donošenju budžeta institucije u kojoj je zaposlena. Apsurdno je da Bubić, u obrazloženju odluke o njenom izboru kao četvrte sa rang listi javnog konkursa, navodi da ona osim pripravničkog staža ima i ministarsko iskustvo.

„Kod izbora kandidata cijenjena je i činjenica da izabrani kandidat osim obavljenog pripravničkog staža u sudu, obavlja i poslove Ministra pravde i uprave Tuzlanskog kantona“, navodi se u rješenju koje potpisuje Ibrahim Bubić.

Ivana Kulić dospjela je u žižu javnosti 2015. godine kada je kao pripravnik -volonter suda u Živinicama postavljena za ministra, a u februaru ove godine sa pozicije ministra u tehničkom mandatu ponovo je zaposlena u sud na upražnjeno radno mjesto stručne saradnice za administrativno-organizacijske i opšte poslove.

Prema mišljenju TI BIH postoje osnovi sumnje da je predsjednik suda njenim izborom počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja i/ili povrede ravnopravnosti građana u zapošljavanju, jer je drugim učesnicima konkursne procedure nanio štetu dajući prednost licu koje je u sukobu interesa.  Zakon o državnoj službi Tuzlanskog kantona jasno sadrži odredbe po kojima državni službenici ne smiju istovremeno obavljati poslove koji dovode do sukoba interesa sa njihovim službenim dužnostima, a to je u ovom slučaju upravo pozicija ministra pravde.

Zbog svega je TI BIH uputio i prijave kantonalnoj i federalnoj inspekciji koje odgovornost prebacuju jedna na drugu. Kantonalna se proglasila nenadležnom, jer je konkursnu proceduru provodila Agencija za državnu službu FBiH, dok je Upravni inspektorat FBIH predmet vratio ministarstvu na čijem je čelu tada bila Ivana Kulić i kantonalnoj inspekciji koja se prethodno proglasila nenadležnom. Prijava je upućena i Uredu disciplinskog tužioca koji je obavijestio TI BIH da protiv Bubića već vodi jedan postupak i da je u isti predmet uključio i ovu prijavu.

Facebook stranica

Najčitanije

Vidiportal intro

Slikom kroz BiH