Entitet RS duguje državi pola miliona maraka

rs dug

Dug manjeg bh. entiteta prema državi iznosi pola miliona maraka. Iako predstavnici tog entiteta učestvuju u radu Vijeća za državnu pomoć BiH i primaju naknade za taj rad, Ministarstvo finansija RS-a odbija učestvovati u punom finansiranju institucije koja je bitna za naše dalje evropske integracije. Republika Srpska to ne čini uprkos pravosnažnoj presudi Suda BiH, čije obaveze jednim dijelom, umjesto RS-a, plaća Vijeće ministara BiH.

Zakonu o sistemu državne pomoći BiH Parlament BiH usvojio je prije više od pet godina. Tad je utvrđeno Vijeće za državnu pomoć BiH. Po dva člana Vijeća imenuju vlade entiteta, tri Vijeće ministara, a jednog Brčko Distrikt. Sredstva za rad se osiguravaju u jednakim iznosima. Međutim, RS ne daje predviđene iznose, pa umjesto 140.000 godinama uplaćuje 40.000 KM. Tako je od 2013. do danas oštetila bužet Vijeća za pola miliona maraka. Prošle godine Sud BiH naložio je isplatu duga Ministarstvu finansija RS-a za 2013. i 2014. s kamatom. Dug od 200.000 maraka nije plaćen.

"Morat ćemo se boriti i dalje jer član Krivičnog zakona zaprećuje kaznom od šest mjeseci do tri godine zatvora za one koji ne izvrše presudu Suda BiH", ističe Ranko Lučić, načelnik Sekretarijata Vijeća za državnu pomoć BiH.

Zašto se ne poštuje presudu Suda BiH nismo razjasnili jer izjave iz Ministarstva finansija RS-a nismo dobili, baš kao ni odgovor na pitanje zašto odbija sufinansirati rad Vijeća u predviđenim iznosima. Inače, zeleno svjetlo za formiranje Vijeća za državnu pomoć koje je smješteno u Istočnom Sarajevu dali su parlamentarci prije više o pet godina, među njima i oni iz RS-a, pa pojedini zastupnici imaju i objašnjenje za ovakvo ponašanje.

"Kada je usvajan budžet Vijeća za državnu pomoć, trebale su biti konsulirane i entitetska vlade da daju svoje mišljenje o tome jer sam način uspostavljanja govori o davanju mišljenja", kaže Lazar Prodanović, zastupnik SNSD-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Da bi spasili Vijeće, iz državne kase uzete su budžetske rezerve, a rad ove institucije finansijski i dalje podržava Vijeće ministara, prvenstveno zbog prevencije od novih presuda.

"Imam obećanje iz Vijeća ministara da neće doći do zastoja u radu Vijeća. Sve ostalo je nejasna stvar", zaključuje Lučić.

Jasno je jedino da je ovakav način finansiranja Vijeća potpuno apsurdan jer je u međuvremenu članica Vijeća iz RS-a Radmila Mihić, inače pomoćnica ministra finansija RS-a, dobila presudu Suda BiH da joj se isplati naknada za rad, a riječ o više desetina hiljada maraka. Tužbu je podnijela protiv Ministarstva finansija i trezora BiH i dobila novac. I druga članica Vijeća iz RS-a Đuka Huremović je dobila naknade da ne bi bilo novih presuda.

Facebook stranica

Vidiportal intro

Slikom kroz BiH