Profesori Univerziteta u Tuzli ustaju protiv nezakonitosti: Otvoreno pismo Skupštini i Vladi TK

Nermina Hadzigrahic govornica

Otvoreno pismo s potpisima više od stotinu uglednih članova akademske zajednice, upućeno je čelnicima Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, u kojem se traži što brža implementacija Odluke Ustavnog suda BiH o neusklađenosti Zakona o visokom obrazovanju TK sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH.

Potpisnici ovog pisma ističu kako će se ispravkom nezakonito usvojenih odluka (2016. godine – op.a.) vratiti autonomija i akademske slobode u zagarantovane okvire, a da će primjenom odluke najviše sudske instance u BiH Vlada TK na djelu pokazati da poštuje legalizam i pravnu državu.

Podsjećamo, dug sudski proces, kojim je ukazala na nezakonite odluke Vlade TK i  neusklađenost Zakona o visokom obrazovanju TK sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, pokrenula je prije tri godine prof. dr. Amra Odobašić, u to vrijeme dekanica Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, koja je nezakonitim odlukama tadašnje Vlade TK postala žrtva u neviđenoj “sjeći profesorskih glava”, u procesu koji nije bio utemeljen sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH.

Dopis Skupštini i Vladi TK, s imena svih potpisnika, donosimo u nastavku teksta.

Skupština Tuzlanskog kantona
n/r g. Žarko Vujović, predsj.
Rose Hadživuković 1
Tuzla 75000

Vlada Tuzlanskog Kantona
n/r dr. Denijal Tulumović, premijer

Rudarska 65, Tuzla 75000
Tuzla,06.09.2019.

Predmet: Otvoreno pismo akademske zajednice Univerziteta u Tuzli povodom Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neusklađenosti Zakona o visokom obrazovanju TK sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH

Poštovani,

Odlukom Ustavnog suda BiH osporen je član 52. Zakona o visokom obrazovanju TK koji je donesen u junu 2016. godine.

Pomenutim članom koji reguliše način imenovanja rukovodećih tijela i kadrova Univerziteta u Tuzli grubo je ukinuta autonomija i akademske slobode zagarantovane Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (ETS No. 5, 1950.) i njenih protokola, Preporukom Komiteta ministara Vijeća Evrope o priznavanju i ocjeni kvaliteta privatnih visokoškolskih ustanova [R(97)l], Preporukom o pristupu visokom obrazovanju [R(98)3] i Preporukom o istraživačkom zadatku univerziteta [R(2000)8].

Osim člana 52., postoji još članova kojima se takođe ugrožava autonomija i akademske slobode Univerziteta u Tuzli.

Uzimajući u obzir činjenicu da je pomenuti Zakon u vrlo kratkom roku pretrpio već tri izmjene, mi, niže potpisani, zahtjevamo od Skupštine i Vlade Tuzlanskog kantona da u što kraćem vremenskom roku provedu Odluku Ustavnog suda i time vrate autonomiju i akademske slobode u zagarantovane okvire i na taj način pokažu da su Vlada koja poštuje legalizam i pravnu državu.

Sprovođenjem Odluke Ustavnog suda BiH u što kraćem vremenskom roku, stvorit će se uslovi za pokretanje procedura za izbor rukovodećeg kadra koji će biti sproveden u skladu sa Okvirnim zakonom uz potpunu autonomiju Univerziteta.

Svjedoci smo da je u proteklom periodu bilo neočekivanih i neprimjerenih rješenja i kod donošenja Zakona i kod izmjena Zakona, pri čemu je u potpunosti izostala komunikacija sa akademskom zajednicom. Suočeni sa situacijom koja uznemirava akademsku zajednicu, spremni smo da Vam ponudimo partnerstvo u prevazilaženju ove situacije što podrazumjeva zajednički rad na rješenjima, bilo kroz amandmane, ili kroz eventualno, donošenje novog teksta zakona, navodi se u Otvorenom pismu.

Pismo 1

Pismo 2

Pismo 3

Pismo 4

Facebook stranica

Najčitanije

Vidiportal intro

Slikom kroz BiH