Napokon dostupno: Sve što ste htjeli da znate o imovini sudija i tužilaca, a niste smjeli da pitate

16 Svi 2019
13 times

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) objavio je bazu podataka o prihodima te pokretnoj i nepokretnoj imovini 29 sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini.

Bazu podataka čine informacije o njihovom obrazovanju i karijeri, nekretninama, automobilima, ušteđevini i kreditima. Na raspolaganju su i informacije o tužbama, sudskim i disciplinskim postupcima koji su vođeni ili se vode protiv sudija i tužioca.Novinari CIN-a su godinu dana prikupljali dokumente iz zemljišnih knjiga, registara preduzeća te podatke o plaćama i naknadama iz pravosudnih institucija kao i krivične prijave, optužnice i presude.Prema Zakonu o VSTV-u, sudije i tužioci svake godine podnose ovom vijeću finansijske izvještaje u kojima navode šta su tokom godine radili i koliko novca su za to primili.

Izvještaji uključuju informacije o bračnim drugovima i djeci sa kojom žive. Ti podaci nikada nisu bili dostupni javnosti.

CIN je 2015. godine zatražio ove izvještaje, ali VSTV ih je odbio dostaviti, uz obrazloženje da bi time mogla biti povrijeđena privatnost ovih osoba.

U Agenciji za zaštitu ličnih podataka su ovo smatrali zloupotrebom prava, navodeći da se institucije neosnovano pozivaju na zaštitu ličnih podataka i donose proizvoljne odluke te da bi trebale cijeniti javni interes i objaviti ove informacije.CIN će u narednom periodu bazu dopunjavati novim profilima sudija i tužilaca.

Pročitajte bazu podataka o prihodima te pokretnoj i nepokretnoj imovini 29 sudija i tužioca u Bosni i Hercegovini:

http://imovinapoliticara.cin.ba/imovina-sudija-i-tuzilaca/index.php

Rate this item
(0 votes)

Facebook stranica

Najčitanije

Vidiportal intro

Slikom kroz BiH