20.06.2024.
HomeNovostiSud BiH plijeni imovinu Fikreta Hodžića u iznosu od 200 000 KM...

Sud BiH plijeni imovinu Fikreta Hodžića u iznosu od 200 000 KM jer je trošio protupravno stečeni novac

Fikret Hodžić, koji je pravosnažno osuđen u aferi “Respiratori” na pet godina zatvora i koji se nalazi na izdržavanju kazne u Vojkovićima, prema presudi Suda BiH, bio je dužan platiti i 200.000 KM novčane kazne.

Jasan datum

Prema presudi, pravno lice “Srebrena malina” proglašeno je odgovornim jer je raspolagalo protupravno stečenom imovinom te mu je izrečena novčana kazna od 200.000 KM. Novčana kazna, kako je navedeno tada, morala se platiti u roku od 60 dana od dana pravosnažnosti presude.

Međutim, Hodžić to nije uradio ni nakon opomene Suda BiH, što nam je zvanično potvrđeno iz ove pravosudne institucije.

Odgovor iz Suda BiH. Avaz

Pravno lice „F.H. Srebrena malina“ d.o.o. Sućeska Srebrenica (zastupano po osuđenom Fikretu Hodžiću kao odgovornom licu), kojem je pravosnažnom presudom izrečena novčana kazna u iznosu od 200.000 KM, ovu kaznu nije uplatilo ni u naknadno ostavljenom roku po upućenoj opomeni za plaćanje, te je u toku pokretanje postupka prinudne naplate naznačenog iznosa.

Podsjećamo, svi računi „Srebrene maline” u nekoliko banaka su blokirani.

Rok plaćanja

U Zakonu o krivičnom postupku BiH, član 46., jasno stoji:

– U presudi se određuje rok plaćanja novčane kazne koji ne može biti kraći od 15 dana ni duži od šest mjeseci, ali u opravdanim slučajevima sud može dopustiti da osuđeni isplati novčanu kaznu i u otplatama, s tim da rok isplate ne može biti duži od jedne godine.

Imovinska korist od 694.477 KM

Hodžić je, kako je u presudi Sud utvrdio, a Apelacioni potvrdio, ostvario imovinsku korist od 694.477 KM, koju će, također, morati vratiti.

Od ovoga iznosa je 87.000 KM privremeno oduzeto, prema potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta MUP-a Kantona Sarajevo od 11. juna 2020. godine, i pohranjen kod KDP-a Suda Bosne i Hercegovine.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti