Potpisan sporazum o saradnji između Vive žene i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona

0
Danas je u Tuzli potpisan Sporazuma o saradnji između Udruženja građana Vive Žene  i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, 
 
Sporazum su potpisati ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona – Mirsad Muhamedbegović i predsjednica udruženja Vive žene – Jasna Zečević.
 
Ovaj sporazum pruža okvir za saradnju i podršku u provođenju projekta – Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda, koji sprovode Vive Žene, a finansira EU, kroz prrogram “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” od strane UN Women. 
 
Opšti cilj sporazuma između potpisnika je rad na povećanju ekonomskih kapaciteta zapošljivosti i uspostavljanju održivih prilika za ekonomsku reintegraciju žena žrtava nasilja.