13.07.2024.
HomeNovostiFederalna vlada podijelila 200 miliona KM sredstava MMF-a kantonima

Federalna vlada podijelila 200 miliona KM sredstava MMF-a kantonima

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija na poziciji tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima.
Konkretno, riječ je o sredstvima RFI aranžmana s MMF-om, u iznosu od 200 miliona KM na ime dodjele finansijske pomoći proračunima kantona u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19.

Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton.

Danas je, također, donesena i Odluka kojom su utvrđeni kriteriji raspodjele sredstava ovogodišnjeg Proračuna FBiH iz tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima – kantoni i općine, u iznosu od 30.000.000 KM.

Od ovog iznosa, 10.000.000 KM će biti dodijeljeno na načelu solidarnosti svim gradovima i općinama u jednakom iznosu od 125.000 KM, na ime financijske pomoći proračunu u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19.

Daljnjih 20.000.000 KM bit će dodijeljeno gradovima i općinama za sufinanciranje projekata, zahtjeva i inicijativa, a na temelju javnog poziva.

Projekti, zahtjevi i inicijative odnose se na cestovnu infrastrukturu (ceste, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije), zatim na komunalnu infrastrukturu (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže), objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera (predškolski objekti, školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta), te na ostale objekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade, zamjena otvora i krovova, sustavi grijanja i hlađenja.)

Sredstva su predviđena i za pomoć proračunima gradova i općina za financiranje tekućih rashoda. Vlada FBiH će, stupanjem na snagu ove odluke, na svojoj web stranici i u dnevnim novinama, objaviti javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata, zahtjeva i inicijativa.

Također, danas je formirano povjerenstvo koje će pregledati i ocijeniti dostavljene projekte, zahtjeve i inicijative i sačiniti prijedlog korisnika sredstava. Na temelju toga će Federalno ministarstvo financija pripremiti prijedlog konačne odluke i dostavititi ga Vladi FBiH na razmatranje. Federalna vlada će posebnom odlukom utvrditi konačne iznose i dinamiku doznačavanja sredstava pojedinim gradovima i općinama, te način izvješćivanja o njihovom utrošku.

 

 

 

 

klix.ba

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti