14.07.2024.
HomeNovostiSenat sutra odlučuje: Šta će biti sa diplomom Sebije Izetbegović?

Senat sutra odlučuje: Šta će biti sa diplomom Sebije Izetbegović?

Senat sarajevskog Univerziteta će sutra održati sjednicu koja je unaprijed izazvala veliki interes javnosti, a prvenstveno jer se očekuje da će biti riječi o diplomama generalne direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović i lidera stranke Narod i Pravda Elmedina Konakovića.

“Do utorka ćemo poslati pozive za ovu sjednicu. Tako će svi koji trebaju prisustvovati biti na vrijeme obaviješteni”, rekao je ranije Rifat Škrijelj, rektor UNSA.

“Bio je zahtjev od dva dekana iz medicinske grupacije da se razmatra diploma Sebije Izetbegović. Podnijeli su zahtjev da se održi vanredna sjednica. A ranije je bio zahtjev jedne organizacione jedinice vezan z njenu diplomu”, naveo je on.

Novi Zakon o visokom obrazovanju KS, Senatu dao mogućnost da oduzme nekome diplomu. Ako se ispostavi da je nelegalno stečena.

“Nezahvalno je da unaprijed bilo šta prejudiciram. Senat po zakonu o visokom obrazovanju ima mogućnost oduzimanje javne isprave. Ako se ispostavi da je nezakonito stečena. U ovom slučaju ne bih prejudicirao, to je stvar Senata. To je tijelo koje će zauzeti svoj stav”, rekao je Škrijelj.

Provjereno više od 20.000 diploma

U odnosu na dostavljene podatke, na Univerzitetu i fakultetima/akademijama Univerziteta na zahtjev Ureda za borbu protiv korupcije i osiguranje kvaliteta Kantona Sarajevo, Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, poslodavaca i drugih organa koji su za provjeru vjerodostojnosti stečenih diploma imali osnovan interes, izvršeno je ukupno 22472 provjere.

Kako se navodi u izvještaju rektora uoči sjednice Senata, na Univerzitetu do danas nije utvrđen nijedan slučaj u kojem je određena diploma izdata odnosno stečena suprotno propisima iz oblasti visokog obrazovanja. Dakle, u postupku sticanja određene diplome odnosno njenog izdavanja nisu utvrđene povrede procedura u odnosu na propise koji su/bili na snazi odnosno nije utvrđen nezakonit način sticanja/izdavanja odgovarajuće diplome u smislu donošenjem pravomoćne odluke nadležnog organa.

Diplome za koje je utvrđeno da su falsifikati

Na Univerzitetu je do danas na 13 fakulteta utvrđeno ukupno 35 krivotvorenih (falsifikovanih) diploma. Od toga na Ekonomskom 8, na Fakultetu zdravstvenih studija 1, Fakultetu za saobraćaj i komunikacije 2, Medicinskom fakultetu 1, Filozofskom fakultetu 5, Građevinskom fakultetu 6, Mašinskom fakultetu 1, Pedagoškom fakultetu 2, Pravnom fakultetu 3, PMF 2, Stomatološkom fakultetu 1, Šumarskom fakultetu 2 i Veterinarskom fakultetu 1.

N1

U odnosu na navedene podatke konstatira se da su vršenja radnji krivotvorenja diploma, kao službenih isprava, preduzimala fizička lica, od kojih je 17 bilo upisano na određeni studij na Univerzitetu, ali isti nisu stekli uslove za izdavanje diplome odnosno ispunili obaveze propisane nastavnim planom i programom, dok se njih 18 ne nalazi u evidencijama upisanih studenata. Od ovih radnji Univerzitet se izuzima u cijelosti, budući da je vršenje istih vezano za postupanje fizičkih lica izvan Univerziteta, navodi se u izvještaju rektora uoči sjednice koja je najavljena za sutra.

Krivičnim zakonom FBiH, krivično djelo Krivotvorenje isprave spada u kategoriju Krivična djela protiv javnog reda i pravnog prometa, a za njega se može izreći kazna zatvora od tri mjeseca do pet godina.

Zašto su sporne diplome Izetbegović i Konakovića?

Izetbegović se našla u žiži javnosti nakon što se saznalo da je upisala prvu godinu postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zgrebu, ali da ne postoji dokumentacija kojom se potvrđuje vjerodostojnost o indeksu niti položenim ispitima.

Ranije je također bilo objavljeno da ne postoje podaci o položenim ispitima Sebije Izetbegović u Zagrebu, tačnije, tamo je upisala prvu godinu postdiplomskog studija Medicinskog fakulteta u Zagrebu, ali ne postoji dokumentacija kojom se potvrđuje vjerodostojnost o indeksu niti o položenim ispitima, saopćeno je iz Sveučilišta u Zagrebu.

UNSA je poslao fotokopiju indeksa na ime Sebija Izetbegović s molbom da se izjasne o vjerodostojnosti kao i da dostave uvjerenje o položenim ispitima u indeksu.

“Uvidom u arhiv Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu utvrdili smo da je Sebija Izetbegovića, rođena 6. travnja 1960. godine u Titogradu, Republika Crna Gora, bila upisana u prvu godinu postdiplomskog studija Ultrasound in clinical medicine u akademskoj godini 1992/1993. U dosjeu imenovane ne postoji dokumentacija na temelju koje bismo mogli potvrditi vjerodostojnost indeksa i izdati uvjerenje o položenim ispitima sadržanim u indeksu”, navodi se u dopisu Sveučilišta u Zagrebu. Detalje pronađite na linku OVDJE.

I Uprava za inspekcijske poslove KS (KUIP), utvrdila je da zvanje magistra direktorice KCUS-a zahtijeva dodatne provjere. Oni su od obrazovnih institucija Hrvatske zatražili podatke kako bi se provjerili podaci o školovanju direktorice KCUS-a. Detalje o kojima je N1 pisao ranije, pronađite OVDJE.

Komentar na sve imao je i Rifat Škrijelj, rektora Univerziteta u Sarajevu koji je za N1 kazao da je sve što je imao Medicinski fakultet dostavio UNSA-i. Kako je istakao, nisu bili time zadovoljni jer su postojali nedostaci u dokumentaciji i nakon toga su tražili dopunu, ali je nisu dobili.

“Kad ćemo se time baviti zavisi od zvaničnih institucija, prije svega Kantona Sarajevo koji je naš osnivač. Ako bude do Univerziteta da to treba rješavati, mi ćemo postupiti po Statutu i zakonu i riješiti to pitanje”, poručio je tada Škrijelj.

Također, priča oko Konakovićeve diplome se ponovo aktualizirala u junu ove godine nakon što su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo dobili mail u kojem su iznesene tvrdnje kojima se navodno osporava validnost diplome njegove diplome.

Konaković je tada poručio:

“Tražim da Tužilaštvo KS i ovaj slučaj provjeri po službenoj dužnosti jer nosioci javnih funkcija moraju dokazati legalnost diploma. Laži i napadi zbog diplome nisu krenuli kad sam zatražio provjeru diplome Sebije Izetbegović, napadi su počeli kad smo raskrinkali pokušaj da HDZ ministar Grubeša oznakom tajnosti sačuva dopis iz Zagreba u kojem stoji da je supruga predsjednika SDA falsifikovala javnu ispravu i slagala da je položila 14 ispita u Zagrebu. Tužilaštvo KS ništa po ovoj prijavi ne radi, a Sabina Sarajlija kaže da je “komplikovan predmet. O diplomi direktora OSA-e više se ni ne govori, svi znaju da je nema i da nije znao kupiti ni lažnu. Diplome Skake iz Travnika kod mentora Hajriza, Edina Ramića sa Pala, destina vaših kadrova školovanih na Sokocu, nisu nikad ni bile tema”, naglasio je Konaković.

Također, sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja je tada rečeno sljedeće:

“Generacija studenata koja je diplomirala na Višoj trenerskoj školi 2006. godine imala mogućnost upisa treće (3) godine Visoke sportske škole u peti (V) semestar, po nastavnim planovima i programima za koje postoje saglasnosti nadležnih institucija. Pojašnjavajući da se navedena generacija studenata (ukupno 266), zatekla u prelaznom periodu iz starog sistema obrazovanja u novi bolonjski sistem obrazovanja, te prošla apsolutno istu proceduru bez ikakvih privilegija bilo kojeg pojedinca u odnosnu na ostale, među kojima su studenti spomenuti u javnom prostoru kao i u konkretnom slučaju nosilac javne funkcije, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo“.

Također, naglasili su da je proces sticanja diplome svih studenata bio usaglašen sa tada važećim zakonskim i podzakonskim aktima, odlukama Nastavno-naučnog vijeća i nadležnih institucija.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti