22.07.2024.
HomeNovostiZnamo li šta i koga biramo, i koliko će nas to koštati?

Znamo li šta i koga biramo, i koliko će nas to koštati?

Na predstojećim Općim izborima u BiH na glasačkim listićima nalaze se imena 7.258 kandidata. Pravo glasa ima 3.368.666 državljana Bosne i Hercegovine koji će glasati za članove Predsjedništva BiH, predstavnike u Parlamentu BiH, kao i zastupnike u Parlamenta FBiH, Narodnoj skupštini RS te zastupnike u skupštinama deset bh. kantona. Procjena je da će Opći izbori u Bosni i Hercegovini koštati 12.528.000 KM.

Građani Bosne i Hercegovine biraju ukupno 518 osoba koje će se naći u organima vlasti:

– Tri člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

– Predsjednika entiteta Republika Srpska, te dva potpredsjednika iz različitih konstitutivnih naroda.

– Za Parlament Bosne i Hercegovine biraju se 42 kandidata. Iz entiteta Federacija BiH 28 (21 direktni mandat i sedam kompenzacijskih mandata), a iz entiteta Republika Srpska 14, odnosno devet direktno, a pet su kompenzacijski mandati.

– Za Parlament Federacije BiH bira se 98 poslanika, 73 direktno, a 25 su kompenzacijski mandati.

– Za Narodnu skupštinu Republike Srpske biraju se 83 zastupnika, od čega direktno 63, a 20 su kompenzacijski mandati.

Kada je riječ o kantonima u Bosni i Hercegovini, za skupštine se bira od 21 do 35 zastupnika i to:

Unsko-sanski kanton –  30

Posavski kanton –  21

Tuzlanski kanton – 35

Zeničko-Dobojski kanton – 35

Bosansko-podrinjski kanton – 25

Srednjobosanski kanton – 30

Hercegovačko-neretvanski kanton – 30

Zapadnohercegovački kanton – 23

Kanton Sarajevo – 35

Kanton 10 – 25

Za učešće na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini ovjereno je 145 političkih subjekata (90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija), međutim na glasačkom listiću će se naći ukupno 127 političkih subjekata jer se osam stranaka pojavljuje na izborima samo u okviru koalicije, a 10 političkih stranaka nemaju ovjerene kandidatske liste, podaci su Centralne izborne komisije.

Dakle, ukupno 127 političkih subjekata (72 političke stranke, 38 koalicija i 17 neovisnih kandidata) će se naći na glasačkim listićima na Općim izborima u BiH zakazanim za 02. oktobar 2022. godine.

Ovjereno je i na glasačkim listićima se nalaze imena 7.258 kandidata, po organima vlasti:

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine  – 10 kandidata

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine – 752 kandidata

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – 1.230 kandidata

Narodna skupština Republike Srpske –  1.429 kandidata

Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske – 31 kandidat

Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine – 3.806 kandidata.

U izvode iz Centralnog biračkog spiska upisana su 3.368.666 birača:

– broj redovnih birača je 3.277.490

– broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju u odsustvu je 6.124

– broj birača sa statusom raseljene osobe koji glasaju lično je 15.086

– broj birača koji glasaju putem pošte je 63.264

– broj birača koji glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH je 6.702

Od ukupnog broja birača 3.368.666 njih 14.222 se nalazi na izvodu Centralnog biračkog spiska za glasanje putem mobilnog tima.

Ukupno je određeno 5.903 biračkih mjesta. Biračka mjesta će biti otvorena za glasanje od 07:00 do 19:00 sati. Da bi mogao glasati birač na biračkom mjestu mora pokazati jedan od važećih dokumenata države Bosne i Hercegovine, a to su lična karta, vozačka dozvola ili pasoš.

Birači, pored ostalih mogućnosti, lokaciju svog biračkog mjesta mogu provjeriti i slanjem SMS poruke na broj 091 12 12 12.

Na Općim izborima 2022. godine angažovano je više od 50.000 redovnog i vanrednog osoblja izborne administracije. Rad izborne administracije, proces glasanja i brojanja glasova nadzirat će blizu 60.000 akreditiranih posmatrača.

Procjena je da će Opći izbori u Bosni i Hercegovini koštati 12.528.000 KM.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti