15.04.2024.
HomeNovostiZbog zagađenog zraka proglašena epizoda pripravnosti na području Živinica

Zbog zagađenog zraka proglašena epizoda pripravnosti na području Živinica

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona proglasilo je epizodu pripravnosti na području Grada Živinice na temelju podataka dobivenih sa Sistema za praćenje kvaliteta zraka i to sa fiksne stanice locirane na području Grada Živinice, za 22. i 23. januar 2020. godine po zagađujućoj materiji sumpordioksid (SO2).

Epizode povećanih koncentracija zagađujućih materija na području Tuzlanskog kantona su: pripravnost, upozorenje i uzbuna, a uslovi su se ispunili za proglašenje početne epizode pripravnosti. Građanima se u Živinicama ne preporučuje duži boravak na otvorenom. Ukoliko je kretanje napolju neophodno, preporučuje se disanje isključivo na nos, te korištenje zaštite u vidu šala ili marame za prekrivanje usta i nosa.

Ove preporuke se odnose na sve građane, a posebno na rizične grupe stanovništva kao što su trudnice, starije osobe, osobe s hroničnim bolestima respiratornih organa (kao što su astma i bronhitis) te oboljenjima srca, kao i djeci.

Ministarstvo apeluje, upozorava i poziva:
– na smanjenje korištenja motornih vozila, te korištenje vozila javnog gradskog prevoza,
– da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima i poziva, u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve nedozvoljene radnje, prijave nadležnim inspekcijama i/ili komunalnim redarima općina/grada,
– pravna lica, vlasnike ili korisnike kotlovnica i ložišta da preduzmu sve tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile emisije u zrak uključujući korištenje drugih, ekološki prihvatljivih energenata (biomasa, plin i niskosupmorni ugljevi) i čišćenje dimovidnih instalacija.

Takođe Ministarstvo je obavijestilo Gradsku službu civilne zaštite Živinica o proglašenju epizode pripravnosti koja može poduzeti slijedeće mjere:

a) Zabrana kretanja za teretna motorna vozila ukupne mase preko 7,5 tona u određenom vremenu na određenim saobraćajnicama,
b) Upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u domaćinstvima i pozivanje, da će se u slučaju da postoje sumnje da se vrše takve nedozvoljene radnje, prijaviti nadležnim inspekcijama i/ili komunalnim redarima općina i kantona,
c) Poziv pravnim licima, vlasnicima ili korisnicima kotlovnica ili ložišta, da preduzmu sve potrebne tehnički izvodive mjere kako bi se smanjile emisije u zrak uključujući korištenje drugih, ekološki prihvatljivih energenata (biomasa, plin i niskosumporni ugljevi) i čišćenje dimovodnih instalacija i
d) Ostale mjere za koje gradska služba civilne zaštite i Kantonalni štab civilne zaštite procijene da mogu doprinijete poboljšanju kvaliteta zraka.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti