26.02.2024.
HomeNovostiVlada TK rekla zbogom korumpiranom Upravnom odboru Univerziteta u Tuzli: Nikad više...

Vlada TK rekla zbogom korumpiranom Upravnom odboru Univerziteta u Tuzli: Nikad više neće birati rektora

S ciljem implementacije Odluke Ustavnog suda, odnosno usaglašavanja sa odredbama Okvirnog zakona, Vlada Tuzlanskog kantona je u četvrtak utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Ovim izmjenama brisana je odredba kojom se, kao nadležnost upravnog odbora, propisuje da isti daje prethodnu saglasnost za imenovanje i razrješenje rektora javnog univerziteta. Uvodi se institut mirovanja prava i obaveza rektora po osnovu ranije zaključenog ugovora o radu, kao novo pravno određenje, zasnovano na odredbi Okvirnog zakona i u duhu odredaba Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovim izmjenama se vrši i jačanje autonomije visokoškolske ustanove, na način da Ustanova statutom visokoškolske ustanove uredi materiju imenovanja prorektora na način koji odgovara njenim realnim potrebama.

Na kraju, izmjenama se daje nalog javnom univerzitetu da, u skladu sa novim pravnim rješenjima sadržanim u ovom zakonu izvrši usklađivanje svojih opštih akata, prevashodno statuta visokoškolske ustanove, kao osnovnog opšteg akta.

Takođe, rektoru javnog univerziteta propisuje se obaveza da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Statuta usklađenog sa odredbama predmetnog zakona, Senatu prijedloži osobe za pozicije prorektora, imajući u vidu važnost tih pozicija za funkcionisanje javnog univerziteta.

Člnovi Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli bili su:

1. Amir Šabačkić, dipl. ing., predsjednik,
2. dr.sc. Suad Halilčević, red. prof., član,
3. dr.sc. Šehval Lapandić, dipl. ing. rud., član,
4. dr.sc. Izet Gazdić, red. prof. član,
5. Abid Omerović, MA, član,
6. dr.sc. Sandira Eljšan, red .prof, član,
7. dr.sc. Zehrudin Osmanović, red. prof., član,
8. dr.sc. Franc Andrejaš, vanr. prof., član,
9. Noris Sakić, student, član.

Zbogom “članovi”!

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti