Visoka škola IPI akademija i Udruženje Multi pokrenuli naučni časopis

0

Naučni časopis “Acta Catallactics, časopis za ekonomska i opšta društvena pitanja,  pokrenula je Visoka škola Internacionalna – poslovna informaciona akademija i Udruženje Multi.

Riječ je o još jednom uspješno realizovanom projektu Visoke škole Internacionalne poslovno-informacione akademije i doprinosu naučno-istraživačkom radu.

Časopis je usmjeren prema naučnicima i stručnjacima koji se bave istraživanjem ekonomskih i opštih društvenih pitanja. Objavljuje radove koji doprinose teorijskom, metodološkim i empirijskim spoznajama u svim ekonomskim oblastima, kao i drugim oblastima koje pokrivaju društvene nauke.

Radovi se mogu temeljiti na kvalitativnim i kvantitativnim analizama, mogu predstavljati sinteze dosadašnjih istraživanja i ukazivati na otvorena pitanja u izdvojenim područjima društvene i ekonomske prakse.

U 2020. godini su objavljena dva tematska broja, navodi Admir Čavalić, glavni i odgovorni urednik časopisa. U okviru navedenih su objavljeni radovi sa DIEC 2020 konferencije i iz publikacije “Populizam, izabrane teme”.

Prvi broj: http://ipi-akademija.ba/file/acta-catallactics-broj-1/126

Drugi broj: http://ipi-akademija.ba/file/acta-catallactics-broj-2/127