01.03.2024.
HomeNovostiUgovore u RMU "Kreka" dobivaju isti: 20 miliona KM za omiljene firme

Ugovore u RMU “Kreka” dobivaju isti: 20 miliona KM za omiljene firme

Rudnik uglja „Kreka“ iz Tuzle, po uzoru na druge rudnike u sklopu Koncerna “Elektroprivrede BiH” (EPBiH), zaključivao je ogromne ugovore s privatnim kompanijama.

 

 

Unajmljivala se mehanizacija koju bi trebao imati svaki rudnik, a sve se to plaćalo ogromnim ciframa. U ugovorima se ponavlja ime kompanije „Junuzović Kopex“ iz Lukavca, koja je dobivala milione i od drugih rudnika.

Svi ugovori, po uzoru na druge rudnike, zaključeni su dok je EPBiH upravljao Admir Andelija, kadar SDA iz kvote DF-a.

Okvirni sporazumi

Rudnik uglja „Kreka“ od juna je zaključio pet spornih ugovora s privatnim kompanijama za iznajmljivanje mehanizacije, a čak u četiri se kao ugovorna strana nalazi kompanija „Junuzović Kopex“ iz Lukavca. Ugovori su koštali rudnik ukupno 4,51 milion KM s PDV-om.

 

Unajmljivali su se buldožeri, bageri s radnim organom hidraulični čekić, bager čistač traka, rovokopači te pomoćna mehanizacija.

Osim „Junuzović Kopexa“, s Rudnikom uglja „Kreka“ ugovore za iznajmljivanje mehanizacije su imali i „Heez Transport“ u vlasništvu Azmira Husića iz Tuzle, „Titanik“ iz Tuzle, „Tevekkul“ iz Tuzle, „Den Alm Company“ iz Lukavca, „MHI Kompani“ Lukavac.

U sklopu istog ugovora se spominje više kompanija jer su potpisana tri okvirna sporazuma s tri odnosno četiri izvođača. U sklopu tog okvirnog sporazuma usluge su se ugovarale u postupcima mini tendera nakon zaključenja pojedinačnih ugovora s izvođačima.

Da je riječ o nakaradnom procesu, govori i to da su kompanije imale različit tretman, pa su „Titanik“ i „Tevekkul“ imali rok od 30 dana za plaćanje faktura, a miljenici „Junuzović Kopex“ i „Heez Transport“ 60 dana.

Nova uprava EPBiH nije nikada dobila pojedinačne ugovore, pa se ne zna šta je u njima predviđeno, kakve su garancije i kakva je ugovorna kazna. Sporno je i to da kod zaključenja ugovora za iznajmljivanje bagera s radnim organom hidraulični čekić nije naveden krajnji rok primjene ugovora.

Izvođenje radova

Kod dva pojedinačna ugovora postoji razlika u stavkama koje se odnose na garanciju za izvršenje ugovora, pa u ugovoru s „Junuzović Kopex“ nema roka, a kod „Den Alm Company“ on postoji i iznosi 30 dana.

Još veći ugovori su zaključeni za izvođenje radova, a skoro sve kompanije su iste kao i kod ugovora za mehanizaciju. Tako se u dva od četiri ugovora ponovo nalazi ime „Junuzović Kopexa“, a u po jednom „Titanik“ i „Heez Transport“.

Najveći ugovor od 8,34 miliona s PDV-om za usluge na otkopavanju, transportu i odlaganju otkrivke na lokalitetu Crveno brdo i kopanje i transport uglja s lokaliteta Crveno brdo do istresišta te istresanje u pogonu Šikulje dobio je, očekivano, „Junuzović Kopex“. Ukupna vrijednost ova četiri ugovora s PDV-om iznosi 20,58 miliona KM.

Mogućnost manipulacije

Sporno je i to što su nadzor nad realizacijom ugovora vršili i ugovorni organ i dobavljač, a u situaciji kada je nadzor imenovan od rudnika, na istoj strani imamo i plaćanje i kontrolu, a s druge strane i izvođač ima svoj nadzor te je vrlo teško utvrditi stvarne količine i izvedene radove jer postoji mogućnost međusobnog dogovaranja i manipuliranja količinama. Također postoje razlike u rokovima plaćanja faktura u ugovorima između kompanija.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti