01.03.2024.
HomeNovostiSistemska korupcija zastupljena u BiH

Sistemska korupcija zastupljena u BiH

U Bosni i Hercegovini sve je više korupcije, rezultati su indeksa percepcije korupcije. Iz Transparensi Internešnala, kažu da naša država spada u grupu zemalja sa najrapidnijim pogoršanjem zastupljenosti korupcije, te sa postojanosti najgoreg oblika političke korupcije. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije i s ciljem podizanja svijesti o negativnim posljedicama korupcije, detaljnije smo istražili kakvo je stanje u našoj državi.

Sistemska korupcija je ključan problem u Bosni i Hercegovini i ona zahvata kako političke, tako i ekonomske procese, kažu iz Transparensi Internešnala. Dodaju da građani najviše prijavljuju korupciju na procesima zapošljavanja u javnoj upravi.

SRĐAN BLAGOVČANIN, Transparency International

“Bosna i Hercegovina nema strategiju za borbu protiv korupcije već duži vremenski period što samo za sebe govori koliko se borba protiv korupcije prioritizira. Dakle, ukoliko građani i evo Izvještaj Evropske komisije prepoznaje korupciju kao jedan od temeljnih problema ove zemlje, a Bosna i Hercegovina nema ni strategiju za borbu protiv korupcije, sasvim je jasno da ne postoji stvarna namjera ili politička volja da se s korupcijom bori”.

Iz BIRN-a poručuju da postoji veliko nepovjerenje građana u pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, a jedan od razloga je slabo procesuiranje korupcije.

DŽANA BRKANIĆ, BIRN

“Korupciju itetako treba prijaviti. Međutim,problem nastanje ondje gdje se korupcija prijavljuje ili bilo koje drugo krivično djelo. Mi smo objavili istraživanje koje nažalost pokazuje da su policajci i ti koji vrše porodično nasilje,onda imate nas medije i nevladine organizacije koji potičemo građane, hajte prijavite nasilje, kako da ljudi prijave nasilje tim istim ljudima koji ga čine. E tako je i sa korupcijom”.

DRAŽENKA OSMANSPAHIĆ, Centar za socijalni rad “Novi grad” Sarajevo

“Ono što je poenta je da naši građani, korisnici. znaju da je koruptivnost zakonom zabranjena. Da naši radnici, kolege i kolegice, kao i cijeli sistem, znaju da se educiraju da je ona zakonom zabranjena”.

U periodu od 2014. do 2020. godine Bosnu i Hercegovinu napustilo je više od 260 hiljada osoba, dobrim dijelom zbog korupcije, kažu iz Instituta za razvoj mladih.

NEVIO BRUCK, Institut za razvoj mladih “KULT”

“Preko 90 posto mladih smatra da je podmićivanje kako bi se dobio posao u javnoj administraciji praksa, 60posto nnjih smatra da je to učestala praksa.Mladi znaju šta je korupcija, ali nemaju ohrabrenje da prijave”.

Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta u 2022. godini podignuto je 205 optužnica protiv korupcije, od čega 17 njih spada u visoku korupciju.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti