14.07.2024.
HomeNovostiU julu ove godine u institucijama BiH postavljeno čak 76 državnih službenika

U julu ove godine u institucijama BiH postavljeno čak 76 državnih službenika

U julu ove godine u institucijama Bosne i Hercegovine postavljeno je čak 76 državnih službenika po javnim oglasima.

1. Rialda Kurtić postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za hemijsko-toksikološka vještačenja u Odsjeku za hemijsko-toksikološka vještačenja Sektora za forenzička ispitivanja i vještačenja, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, počev od 06.07.2020. godine.

2. Armin Šabanović, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za informaciono komunikacijske tehnologije u Odsjeku za elektroniku Sektora za unutrašnјe osiguranјe – Služba za zajedničke poslove institucija BiH, počev od 01.08.2020. godine.

3. Sonja Vujičić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za pravne, kadrovske i opće poslove u Sektoru za pravne, kadrovske, opće i finansijsko-materijalne poslove – Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, počev od 01.08.2020. godine.

4. Enisa Hrbat, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za postupanja po prijavama o koruptivnom ponašanju u Sektoru za koordinaciju borbe protiv korupcije – Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, počev od 01.08.2020. godine.

5. Nataša Prpić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za podršku u Odsjeku za podršku i bezbjednost sistema Tehničkog sektora, Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH, počev od 13.07.2020. godine.

6. Franka Vican postavlja se na radno mjesto lektor – stručni saradnik u Kabinetu direktora, Granična policija BiH, počev od 15.07.2020. godine.

7. Edita Helić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za pravne poslove – viši stručni saradnik u Odsjeku za pravne poslove i pisarnicu Uprave za administraciju, Granična policija BiH, počev od 15.07.2020. godine.

8. Maja Vidović postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za poslove unutrašnje kontrole u Odsjeku za unutrašnju kontrolu, Kabinet direktora, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

9. Dino Bubalo postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za poslove unutrašnje kontrole u Odsjeku za unutrašnju kontrolu, Kabinet direktora, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

10. Irma Hadžibegović postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za analizu i upravljanje rizicima u Odjeljenju za analizu i upravljanje rizicima, Kabinet direktora, Središnji ured, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

11. Jelena Drljača postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za postupak po prekršajima indirektnih poreza u Odsjeku za normativno pravne poslove Odjeljenja za pravne poslove, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

12. Elmedina Omanović postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za kadrove u Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima Sektora za poslovne usluge, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

13. Mirjana Dragojević postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za pitanja odgovornosti zaposlenih u Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima Sektora za poslovne usluge, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

14. Alma Maglić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za prinudnu naplatu u Odsjeku za prinudnu naplatu Sektora za poslovne usluge, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

15. Sanel Hasotić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za prinudnu naplatu u Odsjeku za prinudnu naplatu Sektora za poslovne usluge, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

16. Admir Čoko postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za carinsku tarifu u Odsjeku za tarifu, vrijednost i porijeklo Sektora za carine, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

17. Tanja Krsman postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za carinsku vrijednost u Odsjeku za tarifu, vrijednost i porijeklo Sektora za carine, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

18. Jokica Maletić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za carinsku vrijednost u Odsjeku za tarifu, vrijednost i porijeklo Sektora za carine, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

19. Gordana Aćimović postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za carinske postupke u Odsjeku za carinske postupke Sektora za carine, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

20. Mirza Herić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za carinske postupke u Odsjeku za carinske postupke Sektora za carine, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

21. Renata Marić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za kontrolu u Odsjeku za kontrolu Sektora za carine, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

22. Emir Mehinović postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za kontrolu u Odsjeku za kontrolu Sektora za carine, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

23. Aleksandar Praštalo postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za kontrolu u Odsjeku za kontrolu Sektora za carine, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

24. Žana Kušmić Alijagić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za zaštitu intelektualne svojine u Odsjeku za zaštitu intelektualne svojine, zabrane i ograničenja Sektora za carine, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

25. Tea Tomić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za zabrane i ograničenja u Odsjeku za zaštitu intelektualne svojine, zabrane i ograničenja Sektora za carine, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

26. Melisa Bajrić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za laboratorijska ispitivanja u Odsjeku za carinsku laboratoriju Sektora za carine, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

27. Samira Džonlić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za poslove registracije u Odsjeku za podršku Sektora za poreze, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

28. Anita Gušić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za poslove registracije u Odsjeku za podršku Sektora za poreze, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

29. Vesna Pepić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-inspektor Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika u Odsjeku za kontrolu velikih poreskih obveznika Sektora za poreze, Regionalni centar Sarajevo, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

30. Njegoš Orašanin postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-inspektor Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika u Odsjeku za kontrolu velikih poreskih obveznika Sektora za poreze, Regionalni centar Sarajevo, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

31. Vedad Hodović postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-inspektor Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika u Odsjeku za kontrolu velikih poreskih obveznika Sektora za poreze, Regionalni centar Sarajevo, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

32. Nataša Plakalović postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-inspektor Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika u Odsjeku za kontrolu velikih poreskih obveznika Sektora za poreze, Regionalni centar Tuzla, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

33. Salko Rađa postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-inspektor Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika u Odsjeku za kontrolu velikih poreskih obveznika Sektora za poreze, Regionalni centar Tuzla, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

34. Mirsad Fazlić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-inspektor Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika u Odsjeku za kontrolu velikih poreskih obveznika Sektora za poreze, Regionalni centar Tuzla, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

35. Monika Mikulić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-inspektor Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika u Odsjeku za kontrolu velikih poreskih obveznika Sektora za poreze, Regionalni centar Mostar, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

36. Kristina Bulum postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-inspektor Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika u Odsjeku za kontrolu velikih poreskih obveznika Sektora za poreze, Regionalni centar Mostar, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

37. Hrvoje Čolak postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-inspektor Grupe za kontrolu velikih poreskih obveznika u Odsjeku za kontrolu velikih poreskih obveznika Sektora za poreze, Regionalni centar Mostar, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

38. Emilija Taći postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za operativne poslove Grupe za operativne poslove u Odsjeku za obavještavanje Sektora za provođenje propisa, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

39. Ana Marjanović postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za operativne poslove Grupe za operativne poslove u Odsjeku za obavještavanje Sektora za provođenje propisa, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

40. Anes Hajdarpašić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za razvoj aplikativnog softvera u Odsjeku za razvoj informacionog sistema Sektora za informacione tehnologije, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

41. Bojana Tubić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za podršku aplikacijama carinskog podsistema IS UIO I NCTS Grupe za podršku korisnicima IT aplikacija-Nacionalni help desk u Odsjeku za internu podršku Sektora za informacione tehnologije, Središnji ured Uprave, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

42. Gorana Trkulja postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za prinudnu naplatu Grupe za prinudnu naplatu u Odsjeku za poslovne usluge, Regionalni centar Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

43. Armina Selimović postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za carinske postupke u Grupi za carinske postupke Odsjeka za carinske poslove Regionalni centar Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

44. Edin Biogradlija postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za carinske postupke u Grupi za carinske postupke Odsjeka za carinske poslove Regionalni centar Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

45. Azra Baručija postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za kontrolu u Grupi za kontrolu Odsjeka za carinske poslove Regionalni centar Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

46. Mak Čehić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za podršku i registraciju u Grupi za podršku Odsjeka za poreze, Regionalni centar Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

47. Ante Kolobarić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za podršku i registraciju u Grupi za podršku Odsjeka za poreze, Regionalni centar Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

48. Selma Jakić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za podršku i registraciju u Grupi za podršku Odsjeka za poreze, Regionalni centar Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

49. Jelena Ivanišević postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-inspektor u Grupi za reviziju i kontrolu Odsjeka za poreze, Regionalni centar Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

50. Stevan Trninić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-inspektor u Grupi za reviziju i kontrolu Odsjeka za poreze, Regionalni centar Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

51. Nikola Janković postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-inspektor u Grupi za reviziju i kontrolu Odsjeka za poreze, Regionalni centar Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

52. Sabina Handan postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za obradu poreznih prijava u Grupi za obradu poreznih prijava Odsjeka za poreze, Regionalni centar Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

53. Kenan Skulić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za obradu poreznih prijava u Grupi za obradu poreznih prijava Odsjeka za poreze, Regionalni centar Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

54. Sanja Aćimović postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za obavještavanje u Grupi za obavještavanje Odsjeka za provođenje propisa, Regionalni centar Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

55. Muharem Alić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja u Grupi za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja Odsjeka za provođenje propisa, Regionalni centar Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

56. Jasmin Ajanić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za istrage u Grupi za istrage Odsjeka za provođenje propisa, Regionalni centar Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

57. Edbir Šarić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za istrage u Grupi za istrage Odsjeka za provođenje propisa, Regionalni centar Banja Luka, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

58. Zorica Janjić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za organizacione poslove u Odsjeku za poslovne usluge, Regionalni centar Sarajevo, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

59. Tamara Mačar postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove u Odsjeku za poslovne usluge, Regionalni centar Sarajevo, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

60. Tijana Zuko postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za kontrolu u Grupi za kontrolu Odsjeka za carinske poslove, Regionalni centar Sarajevo, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

61. Slaven Pejković postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-inspektor u Grupi za reviziju i kontrolu Odsjeka za poreze, Regionalni centar Sarajevo, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

62. Ilma Sarač-Mušanović postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-inspektor u Grupi za reviziju i kontrolu Odsjeka za poreze, Regionalni centar Sarajevo, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

63. Slađan Jakirović postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera u Grupi za informacione tehnologije, Regionalni centar Mostar, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

64. Andrijana Bevanda postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za kontrolu u Grupi za kontrolu Odsjeka za carinske poslove, Regionalni centar Mostar, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

65. Anesa Nurko postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za kontrolu u Grupi za kontrolu Odsjeka za carinske poslove, Regionalni centar Mostar, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

66. Naida Habota postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-inspektor u Grupi za reviziju i kontrolu Odsjeka za poreze, Regionalni centar Mostar, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

67. Milijana Krivokapić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za obavještavanje u Grupi za obavještavanje Odsjeka za provođenje propisa, Regionalni centar Mostar, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

68. Mirela Buntić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za istrage u Grupi za istrage Odsjeka za provođenje propisa, Regionalni centar Mostar, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

69. Elma Ibrić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera u Grupi za informacione tehnologije, Regionalni centar Tuzla, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

70. Mario Dragićević postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za organizacione poslove u Odsjeku za poslovne usluge, Regionalni centar Tuzla, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

71. Admir Zilkić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove u Odsjeku za poslovne usluge, Regionalni centar Tuzla, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

72. Jasmina Husarić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za naplatu prihoda u Odsjeku za poslovne usluge, Regionalni centar Tuzla, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

73. Marko Blekić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik- inspektor u Grupi za reviziju i kontrolu Odsjeka za poreze, Regionalni centar Tuzla, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

74. Samir Begić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik- inspektor u Grupi za reviziju i kontrolu Odsjeka za poreze, Regionalni centar Tuzla, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

75. Kristina Stojak postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za obavještavanje u Grupi za obavještavanje Odsjeka za provođenje propisa, Regionalni centar Tuzla, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine.

76. Mirza Šišić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za istrage u Grupi za istrage Odsjeka za provođenje propisa Regionalni centar Tuzla, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, počev od 01.08.2020. godine

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti