Tuzlaci se smrzavaju i šute, samo Ajanović uporno traži: Imamoviću, pusti grijanje!!!

0

Vijećnik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je ponovni javni poziv gradonačelniku Tuzle Jasminu Imamoviću da pusti grijanje, kako bi se zbog hladnih stanova spriječilo ugrožavanje zdravstvene bezbjednosti građana u stanju prirodne nesreće zbog pandemije, a nakon što je Imamović ignorisao zahtjev da se zaštiti oko 100.000 građana, a posebno ugroženih penzionera i djece.

Vijećnik Mirnes Ajanović je dostavio dodatni zahtjev da se u sutrašnju sjednicu Gradskog vijeća Tuzla zbog hitnosti uvrsti u dnevni red tačka: Razmatranje i usvajanje odluke o dopuni Odluke o snabdijevanju grada toplotnom energijom, ili tačka: Upućivanje zahtjeva menadžmentu Centralnog grijanja dd Tuzla da pristupi izmjenama opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije, ili tačka: Hitno iznalaženje načina za zagrijavanje stanova i subvencioniranje troškova zagrijavanja individualnih stambenih objekata na području grada Tuzla.

U zahtjevu je, između ostalog, navedeno: Imajući u vidu vrlo kratak period od zakazivanja vanredne sjednice do njenog održavanja, saglasan sam da gradonačelnik i Gradski štab civilne zaštite, koji su jedini ovlašteni po apsurdnim važećim odredbama Poslovnika da predlože tačke dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća, izaberu bilo koji od ovih prijedloga, odnosno u dnevni red uvrste bilo koju od tačaka koje sam predložio, te da se u saradnji sa Centralnim grijanjem dd Tuzla i Službom za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica pripreme i vijećnicima dostave odgovarajući akti na usvajanje, a sve u cilju kako bi Gradska uprava, Gradsko vijeće i Centralno grijanje iznašli adekvatan način da se tokom hladnog perioda i vrlo niskih temperatura, koje će, prema vremenskim prognozama, potrajati duže vrijeme, obezbjedi zagrijavanje stanova i individualnih stambenih objekata iz sredstava Budžeta Grada Tuzla (redukovana isporuka toplotne energije, topla proba i slično).

Dakle, potrebno je izmijeniti propise koji onemogućavaju isporuku toplotne energije građanima, izvan perioda utvrđenog u Odluci o snabdijevanju grada toplotnom energijom i Opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije, kako bi se obezbijedilo zagrijavanje stanova u skladu sa vremenskim uslovima i temperaturama zraka, istakao je vijećnik BOSS-a Mirnes Ajanović.