Sakib Mahmuljin osuđen na 10 godina zatvora

0

Prvostepenom presudom Suda BiH Sakib Mahmuljin, nekadašenji komandant Trećeg korpusa Armije BiH, osuđen je na 10 godina zatvora zbog zločina počinjenih na području Vozuće i Zavidovića.

Optužnica Tužilaštva BiH Mahmuljina tereti da je u vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH, u svojstvu komandanta 3. korpusa Armije RBiH, u čijem sastavu je djelovao i odred El Mudžahidin u okviru kojeg su bili angažirani borci afro-azijskog porijekla, postupao suprotno odredbama međunarodnog humanitarnog prava i Ženevskih konvencija.

Prema optužnici, Mahmuljin, kao komandant korpusa, tokom 1995. godine, dok je trajala obimna operacija Armije R BiH na širem području Zavidovića i Vozuće, u okviru koje su pripadnici odreda El Mudžahidin počinili ratne zločine nad ratnim zarobljenicima i civilima srpske nacionalnosti na tom području, nije ništa preduzeo kako bi spriječio navedeni zločin, iako je imao informacije da se pripadnici ovog odreda spremaju počiniti zločin i da su zločin počinili, te da nakon počinjenog zločina nije preduzeo ništa kako bi kaznio počinioce zločina.

Optužnica Tužilaštva BiH je podignuta u decembru 2015. Na ročištu za izjašnjenje o krivnji 4. februara 2016. godine, Mahmuljin je izjavio da se ne osjeća krivim za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Suđenje je počelo u martu 2016.