Sadik Ahmetović nezakonito izabran za direktora, jer nema nikakvo radno iskustvo u struci

0

Naša stranka smatra da je izbor Sadika Ahmetovića na funkciju direktora Doma za nezbrinutu djecu u Tuzli nezakonit, jer Ahmetović nema potrebno radno iskustvo. To su naveli u svom saopćenju za javnost, koje prenosimo u cijelosti:

“U okviru konkursnog dijela posebnih uslova koje kandidat mora ispunjavati, mišljenja smo da najmanje jedan od uslova nije ispunjen a to je da kandidat mora imati pet godina radnog iskustva u struci nakon završenog stepena stručne spreme. Treba napomenuti da je isti konkurs ranije jednom bio i poništen.
S razlogom sumnjamo da izabrani kandidat, koji je ujedno bio i jedini prijavljeni, ne ispunjava ovaj uslov s obzirom na to da je od momenta diplomiranja 2000. godine konstantno bio izabran na različitim nivoima vlasti u BiH te da prema tome nije mogao da ispuni gore pomenuti uslov.
Preko naših zastupnika i članova komisija tražit ćemo od nadležnog organa koji je vodio ovaj process da javnosti dostavi navedene informacije koje bi, ukoliko se pokažu tačnim, u konačnici bile razlog da se isti razriješi izbora i konkurs poništi.
U zemlji kao što je naša ovakav način provođenja konkursne procudure predstavlja način da se mladi i sposobni ljudi u startu diskvalifikuju jer možete zamisliti koliko mladih i kompetentnih bi konkurisalo za ovu poziciju da su im uslovi konkursa dozvoljavali.
Naša stranka nigdje do sada nije izašla s pričom iz koje stranke pomenuti dolazi jer je to njegovo pravo, ali se oštro suprotstavljamo onim političkim strujama koje su spremne na zloupotrebe konkursnih procedura.
Zbog ovakvih i sličnih situacija, mladi traže svoj izlaz u odlasku iz naše zemlje jer aktuelnu vlast ne interesuju mladi, nego samo kako da zadovolje svoje lične interese.
Vrijeme je da se u našoj zemlji napokon poštuje red i zakon jer je pitanje koliko duboko još možemo tonuti i kako objasniti generacijama koje dolaze zašto smo to dopustili”, kaže se u saopćenju Naše stranke.