Čest problem SDA kadrova: Da li je Bisera Turković diplomu stekla na neakreditovanom univerzitetu?

0

Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova BiH, stekla je 1995. godine doktorat na američkom univerzitetu Pacific Western, koji je nakon istraga američke savezne vlade i tužbi lokalnih američkih vlasti zatvoren jer je utvrđeno da se radi o neakreditovanoj “fabrici diploma”, koji je “fantomska zvanja” izdavao američkim vladinim službenicima javljaju Nezavisne.

Pacific Western je djelovao na lokacijama na Havajima, u Kaliforniji i Luizijani, a Revizorska kancelarija Vlade SAD provela je 2004. istragu o svim obrazovnim institucijama u Americi, u kojoj fakultet koji je pohađala Bisera Turković ima zapaženo mjesto.

Odbor za vladine poslove američkog Senata je na osnovu tog izvještaja čak i organizovao javno saslušanje. I Revizorska kancelarija i Senat su Pacific Western univerzitet označili kao “fabriku diploma”. Naime, kako stoji u izvještaju, Vlada SAD je angažovala skrivenog agenta da se “upiše” na program Pacific Western univerziteta. U izvještaju, koji se lako može pronaći na internetu, navedeno je da Pacific Western ne traži da studenti prisustvuju predavanjima, a prikrivenom agentu je osoblje “fakulteta” objasnilo da se diplome dodjeljuju na osnovu “životnog iskustva”. Agentu je bez ustezanja čak ponuđen i cjenovnik da odmah izabere željenu diplomu.

Na ovakve medijske navode, brzo je reagovala Bisera Turković koja je rekla da je u BiH pokrenula proceduru ekvivalencije i priznavanja njene doktorske diplome i zvanja doktora nauka na Univerzitetu u Sarajevu prenose Nezavisne.

“U skladu sa zaključkom Nastavno-naučnog vijeća, usvojenog na XII sjednici NNV, održanoj 17. novembra 1999. godine, zahtjev je dostavljen Katedri za državno i međunarodno javno pravo. Imenovana je Komisija koja je prilikom ispitivanja teze zauzela pozitivan stav o zahtjevu, ali je s obzirom na istorijsko-pravni tretman problematike rada, istu proslijedila i Katedri za historiju države i prava. Na prijedlog tadašnjeg dekana fakulteta, Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta u Sarajevu je na IV sjednici, održanoj 11. aprila 2003, većinom glasova odlučilo da naučni stepen doktora nauka Bisere Turković odgovara naučnom stepenu doktora nauka koji se stiče na Pravnom fakultetu u Sarajevu”, navodi Turkovića i dodaje da hoće da vjeruje da je naše istraživačko novinarstvo motivisano željom da javnost objektivno informišemo o svim ministrima i njihovim kvalifikacijama.

“Bit će mi izuzetno drago da primijenite iste principe i na sve javne ličnosti i da ispitate porijeklo i validnost njihovih diploma i akreditacije i priznatost univerziteta koji su ih izdali. Pretpostavljam da ste provjerili osnovne fakultetske diplome za sve ministre s obzirom na to da one predstavljaju neophodne zakonske preduslove za rad, i s obzirom na to da ste sve to priveli kraju, da ste sada u fazi provjera doktorata koji nisu uslov za rad i predstavljaju nadgradnju”, rekla je ona.

Vraćajući se na priču o Pacific Westernu, univerzitet je početkom devedesetih otvorio prostorije u Luizijani, ali nakon što je tamošnja vlada uvela strože propise i obaveznu akreditaciju, “programi” su 1994. prebačeni na lokaciju na Havajima. Pacific Western na Havajima djeluje do 2006, kada je nakon višegodišnjeg sudskog procesa koji je protiv njih pokrenula Vlada Havaja i on zatvoren.

Izvor: Oslobođenje.ba