Preduzeća duguju državi više od pola milijarde, najveći dužnik GRAS sa više od 22 miliona duga

0

Dug preduzeća po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV), akcize i carine u BiH na kraju jula iznosio je skoro 550 miliona maraka i manji je za oko 40 miliona u odnosu na isti period 2019. godine.

Načelnik Odjeljenja za komunikacije u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Ratko Kovačević rekao je da je ukupan dug poreskih obveznika 29. jula ove godine iznosio 549,10 miliona maraka.

-Dugovanja po osnovu PDV-a, akciza i carina u julu prošle godine iznosila su 588,39 miliona KM. U odnosu na date parametre evidentno je da došlo do smanjenja duga u ovoj godini – naveo je Kovačević.

UIO već duže objavljuje listu najvećih dužnika, a na najnovijem spisku prvo mjesto zauzima preduzeće “Gras” iz Sarajeva, čiji dug za PDV i akcize iznosi 22,32 miliona maraka. Odmah iza njih nalazi se “Bosmal” iz Sarajevo, čija dugovanja iznose 9,62 miliona, a treća pozicija pripada preduzeću “Monter&Ko” iz Distrikta Brčko, koje za PDV i akcize duguje 7,65 miliona.

Na četvrtom mjestu su Robne rezerve FBiH koje imaju dugovanja od 6,26 miliona, a na petom preduzeće “Bob-pro” iz Čitluka sa dugom od 5,92 miliona maraka po osnovu poreza i akciza.

Kada je riječ o carinama, tu listu predvodi Fabrika cijevi “Unis” iz Dervente, čija dugovanja iznose 25,66 miliona, dok “Euro lab” iz Banjaluke duguje 4,01 milion maraka. Na trećem mjestu je sarajevsko preduzeće “Centrum bus” sa dugom od 3,71 milion iz carinskog postupka.  Slijedi ih “Vimar” iz Visokog sa dugom od 2,52 miliona maraka, te “Ogul” iz Kiseljaka koji ima dugovanja nešto manja od milion maraka, odnosno 971,729 KM.

U UIO su podsjetili da su se, nakon što je početkom 2014. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, stekli uslovi za javno objavljivanje naziva dužnika koji imaju neizmirene obaveze po osnovu PDV-a, akcize i carine.

-Pored javne objave dužnika, naknadni teret prinude je smanjen sa 10 na pet odsto, a zatezna kamata sa 0,06 na 0,04 odsto svakog dana zakašnjenja izmirenja obaveza – podsjetili su u UIO.

Svi obveznici koji ne žele da se nađu na javno objavljenoj listi dužnika i time ugroze svoju poslovnu reputaciju treba da uplate dugovanja po osnovu indirektnih poreza. Na listama UIO nalaze se svi dužnici čiji je dug veći od 25.000 KM. Takvih je na listi dužnika za PDV i akcize 2.249, dok je na listi carinskih dužnika 88 obveznika.