20.06.2024.
HomeNovostiPotvrđena optužnic protiv direktora Elektroprenosa BiH - Mate Žarića i još 4...

Potvrđena optužnic protiv direktora Elektroprenosa BiH – Mate Žarića i još 4 osobe zbog zloupotrebe pola miliona KM

Tužilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH podigao je optužnicu za visoku korupciju.

Optuženi su:

Mate Žarić, rođen 1956. godine u općini Jablanica, državljanin BiH i Republike Hrvatske; Mila Bule, rođena 1955. godine u Ljubuškom, državljanka BiH; Aleksandra Šukala zv. “Saša”, rođen 1975. godine u Gradišci, državljanin BiH: Zorana Manojlovića, rođen 1955. godine u Mrkonjić Gradu, državljanin BiH i Drage Maleševića, rođen 1959. godine u Banja Luci, državljanin BiH.

Optuženi se terete da su od 08.04.2015. do 22.08.2018. godine, postupajući kao odgovorne osobe u institucijama BiH, iskorištavanjem svog službenog položaja, ne izvršiviši svoje službene dužnosti, pribavili drugom imovinsku korist a nanijeli štetu pravnom licu “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka u iznosu od 454.957,95 KM.

Prema navodima optužnice, optuženi Mate Žarić tereti se da je u svojstvu generalnog direktora “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka dana 08.04.2015. godine, kao naručioca radova, zaključio ugovor sa pravnim licem kao izvršiocem radova, a koji predmet je imao nabavku izgradnje trafostanice TS 110/20 KV Šipovo sa ugradnjom opreme u vrijednosti od 5.323.008,44 KM u roku od osamnaest /18/ mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao i uplate avansa.

Nakon što je isplaćen avans pravnom licu u iznosu od 532.300,84 KM, ugovorne obaveze od strane izvođača nisu okončane u roku definisanom u navedenom ugovoru, prekoračivši na taj način rok za izvršenje radova u ukupnom iznosu od 77 dana.

Optuženi su propustili da postupe u skadu sa ugovorom na osnovu kojeg je izvođač u obavezi naručiocu “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka platiti ugovorenu kaznu u visini od 0,3% od ukupne vrijednosti od ugovorenih poslova bez PDV za svaki kalendarski dan prekoračenja roka za izvršenje ugovora.

Usljed ovakavog propusta učinjenog od optuženih da se obračuna i izvrši naplata zateznih kamata nastala je šteta po kompaniju „Elektroprijenos-Elektroprenos BiH“ a.d. Banja Luka, kompaniju koja je nadležana za distribuciju električne energije na nivou cijele BiH, a drugom pribavljena imovinska korist.

U pogledu uloge u izvršenju krivičnog djela, optuženi se terete u svojstvu: Drago Malešević, rukovodioca Službe za komercijalne poslove Operativnog područja Banja Luka “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka, Zoran Manojlović u svojstvu uposlenika i rukovodioca projekta Operativnog područja Banja Luka “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka, Mila Bule u svojstvu izvršnog direktora za finansije i člana uprave “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka, te Mate Žarić u svojstvu generalnog direktora “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Optužnica je povrđena od Suda BiH, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti