Politika i policija: Vlada TK-a odbila prigovor direktora Uprave policije

0

Vlada Tuzlanskog kantona je na danas održanoj sjednici donijela odluku po prigovoru o godišnjoj ocjeni rada direktora Uprave policije Tuzlanskog kantona. Tako je prigovor direktora Dževada Kormana, kojeg je ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Sulejman Brkić ranije ocijenio negativnom ocjenom, po svim tačkama odbijen kao neosnovan. Budući da je odluka konačna i da Korman nema prava žalbe, pokrenut će upravni spor pred nadležnim sudom.

U aktivnosti koje vode smjeni direktora Uprave policije Tuzlanskog kantona Dževada Kormana, u vrijeme čijeg mandata su na ovom području provedene najsloženije i najveće akcije u borbi protiv organizovanog kriminala i drugih krivičnih djela, krenulo se već u prvim danima konstituisanja nove vlasti. Nakon što ga je aktuelni ministar Sulejman Brkić ocijenio negativnom ocjenom, direktor Uprave policije je uložio prigovor.

“Vlada je jednoglasno donijela odluku da odbije prigovor direktora Uprave policije, vodeći računa o izjašnjenju MUP-a”, kazao je ministar unutrašnjih poslova TK-a Sulejman Brkić (SDBiH).

Ono što je zanimljivo su dvije različite i suprotne ocjene Nezavisnog odbora i ministra koji ocjenjuju rad direktora Uprave policije, ističe Korman te dodaje da Odluka ne sadrži ni obrazloženje.

No, do smjene Dževada Kormana još nije došlo, budući da novi Nezavisni odbor nije konstituisan.

“Ukoliko dođe do pokretanja smjene direktora Uprave policije koji trenutno obavlja ovu dužnost, načelnik Sektora uniformisane policije će biti vršilac dužnosti direktora Uprave policije”, objašnjava Brkić

I dok se čeka odluka o smjeni, ministar u ovoj sedmici najavljuje prvu konstituirajuću sjednicu novog Nezavisnog odbora, skupštinskog tijela koje će predložiti novog direktora Uprave policije. Podsjećamo, u novom Nezavisnom odboru su i osobe koje sumnjiče za krivična djela, dok su drugi članovi određenih političkih partija.