03.03.2024.
HomeNovostiPobjeda Ajanovića i građana: Rješenja Jasmina Imamovića o komunalnoj naknadi su nezakonita!

Pobjeda Ajanovića i građana: Rješenja Jasmina Imamovića o komunalnoj naknadi su nezakonita!

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, kao drugostepeni organ Rješenjem broj: 12/01-1-19-00086/20, odlučujući o žalbi Mirnesa Ajanovića na rješenje gradske administracije Jasmina Imamovića o naplati komunalne naknade – donijelo je odluku da se poništava žalbeno rješenje kao nezakonito.

Mirnes Ajanović je kao vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla podnio žalbu u februaru na rješenje o naplati komunalne naknade, da bi pravno dokazao da su građani nezakonito dobili rješenja kojim se obavezuju na plaćanje komunalne naknade. Drugostepeni organ je istakao da je žalba Mirnesa Ajanovića osnovana u odnosu na žalbene navod – da nije omogućeno učešće u postupku, da je rješenje nezakonito zbog kontradiktornosti u odnosu na izrijek i dato obrazloženje jer građani nisu vlasnici stambenog objekta nego etažni vlasnici, da je nezakonito određeno retroaktivno plaćanje naknade, te da je rješenje protivno odredbama Zakona o zabrani diskriminacije BiH.

Drugostepeni organ je posebno istakao okolnost da su rješenja administracije Jasmina Imamovića donesena a da građanima nije data ni mogućnost da učestvuju u upravnom postupku prije donošenja rješenja, što dokazuje direktno nezakonito postupanje Imamovićeve administracije u odnosu na oko 25.000 domaćinstava i vlasnika poslovnih prostora, čime je povrijeđeno osnovno pravo na zakonit postupak u odnosu na preko 100.000 građana Tuzle.

Izvor: Gradski.ba

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti