Pijavica iznad Sanskog Mosta

0

Na području Sanskog Mosta, odnosno iznad Podgrmeča u četvrtak se pojavila neobična atmosferska pojava.

Radi se o vrsti slabog tornada, koji se naziva pijavica ili tromba.

Ova atmosferska pojava nastaje na sličan način kao i veliki tornado. Spušta se iz donjih slojeva oblaka do tla, sa gotovo vertikalnom ili iskošenom osom.

Pijavice obično nastaju pri jakoj konvekcija ljeti ili u jesen iznad tople vodene površine. Javljaju se povremeno i na Jadranu, obično nad morskom površinom, pa se sastoje od vodenih kapljica podignutih sa mora, ili iz kondenzovanih kapljica iz oblaka.

Danas se pijavica sve češće javlja na kopnu, i to na mjestima gdje se nikad prije nije pojavljivala.

Tipična tromba ili pijavica traje oko 20 minuta, prečnik joj je od 20 do 100 metara, a može se kretati i do 80 kilometara na čas. S obzirom na veliku razornu moć, ruši krovove, lomi grane i čupa drveće, a dešava se i da pomjera automobile.

 

 

 

mondo.ba