Osmica “matirao” parlementarne istražitelje: Tražili mu diplomu, on im dostavio dvije i to sa oznakom tajnosti!?!

0
Nermin Nikšić, predsjedavajući Zajedničke komisije za nadzor nad radom OSA-e BiH, objasnio je detaljno za Klix.ba šta znači doneseni zaključak i šta će u pogledu diplome dalje postupiti ovaj organ Parlamentarne skupštine BiH.

“Razmatrali smo, pored ostalih tačaka kao što su budžet OSA-e i izvještaj glavnog inspektora, zaključke koje smo usvojili na prošlom nastavku, a koje smo odlukom Komisije odmah dostavili nadležnima, i Vijeću ministara i direktoru OSA-e. Jedan od zaključaka bio je da tražimo da se dostave diplome direktora o odgovarajućoj spremi. Mi smo dobili dokumente i Komisija neće utvrđivati njihovu validnost. Dobili smo diplomu i njenu validnost treba da istražuju drugi organi”, kazao je Nikšić.

Navodi kako je popratni akt, kojim su dostavljene dvije diplome, jedna je o stepenovanju Pravnog fakulteta i druga o zvanju bachelora međunarodnog prava Američkog univerziteta, označen stepenom tajnosti.

“Organ koji dostavlja utvrđuje stepen tajnosti i obrazloženje je da su svi personalni dosjei uposlenika OSA-e sa oznakom tajnosti. Mi smo na prošlom nastavku utvrdili i poslali odgovore Tužilaštvu BiH na upite da li raspolažemo diplomom, da li je dostavljena i da li je bila obavezna da se dostavi. U međuvremenu smo dobili zahtjev Tužilaštva BiH u kojem su zatražili da im dostavimo akt kojim je diploma dostavljena i da im dostavimo diplome. Komisija je razmatrajući taj zahtjev Tužilaštva, kao i prošli put, donijela jednoglasno odluku da ćemo dostaviti odgovor u kome ćemo utvrditi da smo dobili diplome, koje su to dipome, ali da akt ima oznaku stepena tajnosti i da Tužilaštvo treba tražiti da se skine oznaka stepena tajnosti ili da se obrati OSA-i”, rekao je Nikšić.

Prema njegovim riječima, samo organ koji je utvrdio stepen tajnosti može i skinuti tajnost.

“Komisija se s tim nije željela baviti, kao ni s tim da li su dokumenti validni. Sa stepena onog što je Komisija tražila ispoštovan je zahtjev. Nemamo mandat da ispitujemo validnost diplome, ali ako se pokaže na bilo koji način da diploma nije validna mi ćemo tražiti odgovornost i onoga ko je izdao diplomu i onoga ko je koristio diplomu. Mi se kao Komisija s tim ne bavimo. Neko drugi treba da ispituje da li je direktor Osman Mehmedagić ispunjavao uslove kad je imenovan u prethodnom mandatu. To treba da ispita Tužilaštvo ili nadležne institucije. Mi govorimo o trenutnom obavljanju mandata kao vršitelja dužnosti i eventualnom budućem imenovanju”, kazao je on.

Poručio je kako je Zajednička komisija razmatra prijedloge koje dobija od Vijeća ministara, daje svoje mišljenje o imenovanju generalnog direktora, njegovog zamjenika i glavnog inspektora.

“Kad dobijemo prijedlog dat ćemo svoje mišljenje. Naše mišljenje ne obavezuje Vijeće ministara BiH. Oni su ti koji imenuju nosioce pozicija u OSA-i”, zaključio je Nermin Nikšić.