Optuženi supružnici iz Tuzle: “Oprali” milion maraka preko studenata

0

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu postupajućeg tužioca protiv Edina Mulića (44) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa krivičnim djelima zloupotreba položaja i ovlaštenja, poreska utaja i pranje novca.

Optužnicom se tereti i Mulićeva supruga Nina (39) da je počinila krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa pranjem novca, te Omladinska zadruga “Infomreža” Tuzla zbog krivičnih djela poreska utaja i pranje novca.

U optužnici je navedena osnovana sumnja da je  Edin Mulić u periodu od 2015. do početka 2019. godine, kao faktički odgovorna osoba i predsjednik Nadzornog odbora u Studentskoj zadruzi “Apsolvent” Tuzla, te kao  direktor i jedan od osnivača Omladinske zadruge “Infomreža”, udružio grupu ljudi koja je po njegovom nalogu kontaktirala i animirala studente da  zaključuju  fiktivne ugovore sa pomenutim zadrugama o obavljanju određenih poslova, a da poslovi faktički nisu obavljani ili su u određenim situacijama obavljali poslove anketiranja ili promocije za firme i organizacije sa kojima su zadruge sarađivale.

“Novac naplaćen od fiktivnih  ili obavljenih poslova je isplaćivan na račune studenata, koji su za to dobijali manje nagrade u iznosima od 50 do 100 KM, a veći dio isplaćenog  novca studenti su putem članova grupe vraćali njemu. Također, i drugi članovi ove grupe su za animiranje studenata dobijali određene nagrade”, navodi se u saopštenju Kantonalnog tužilaštva TK.

Dodaje se da Mulić tako prisvojen i zadržan novac nije prijavljivao kao prihod i dohodak od nesamostalne djelatnosti, na šta je bio obavezan u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak i drugom relevantnom zakonskom regulativom u FBiH.

U optužnici je navedeno da je Mulić sebi ili drugima pribavio protivpravnu korist u iznosu od oko 920.000 KM, i to oko 287.000 KM  kroz  Studentsku zadrugu “Apsolvent” i oko 632.000 KM kroz Omladinsku zadrugu “Infomreža”.

Nina Mulić je osumnjičena da je sa Edinom učestvovala u udruživanju i činjenju krivičnog djela  pranje novca, preuzimajući svoju ulogu u grupi, te se za poresku utaju i pranje novca tereti i pravno lice Omladinska zadruga “Infomreža” koju je zastupao Edin Mulić.

Supružnici Edin i Nina Mulić su optuženi da su kao osnivači Zadruge, znajući da raspolažu novcem pribavljenim vršenjem krivičnih djela, u cilju legalizacije novca, kupovali  nekretnine, pokretnosti ili su novac koristili u druge svrhe.

U optužnici je nadležnom sudu predloženo da se, po pravosnažnosti presude, optuženim oduzme imovinska korist pribavljena krivičnim djelima, a do odluke suda im je blokirana imovina, i to  nekretnine, vozila i novac.

Takođe, Edinu Muliću je Opštinski sud Tuzla produžio određene mjere zabrane, izrečene umjesto pritvora kao strožije mjere osiguranja prisustva optuženog tokom krivičnog postupka.