24.07.2024.
HomeNovostiOd reforme birokratske hobotnice još ni traga

Od reforme birokratske hobotnice još ni traga

Reforma javne uprave u BiH još nije nastavljena jer nadležne institucije još nisu dostavile mišljenja na Akcioni plan o sprovođenju reforme, bez čega je nemoguće nastaviti proces.

Naime, kako nam je rečeno u Kancelariji državnog koordinatora za reformu javne uprave, entitetski koordinatori su dobili akcioni plan na uvid i sada se očekuje da ga oni dostave svojim vladama na usvajanje.

“Trenutno pristižu mišljenja iz nadležnih ministarstava, a iz FBiH smo informisani da je prijedlog već upućen Vladi. Očekujemo da svi nivoi vlasti kako je i planirano dokument usvoje u što kraćem roku kako bismo završili proces usvajanja strateških dokumenata i nastavili rad na implementaciji konkretnih mjera”, naglasili su oni. Dodali su da je za nastavak finansiranja reforme važno odblokirati rad Fonda za reformu javne uprave i obezbijediti dalju podršku međunarodnih donatora.

“To je bio jedan od uslova koji su oni postavljali. Takođe se očekuje i veće učešće domaćih vlasti u finansiranju reforme javne uprave. Naredne sedmice planiramo sastanak koordinatora sa svih nivoa vlasti kako bismo napravili presjek stanja i analizirali tok ovih aktivnosti”, naglašeno je za “Nezavisne”.

U Direkciji za evropske integracije BiH podsjećaju da je reforma javne uprave jedan od 14 ključnih prioriteta koje je Evropska komisija definisala u svom Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

“Evropska komisija je izrazila zabrinutost zbog fragmentiranosti zakonodavnog okvira u oblasti državne službe, te naglasila kako nedostatak harmonizovanog pristupa u donošenju zakona u oblasti državne službe i upravljanja ljudskim potencijalima dovodi do njene politizacije. Takođe, istaknuto je kako BiH mora unaprijediti zakonodavstvo o slobodi pristupa informacijama, koordinaciju i kontrolu kvaliteta svih novih prijedloga politika na svim nivoima vlasti, kao i njihovu usklađenost sa proračunima”, kažu oni za “Nezavisne”.

U Delegaciji EU u Sarajevu kažu da je depolitizovana i efikasna javna administracija od ključne važnosti za dostizanje EU standarda i boljih javnih usluga koje građani širom BiH iščekuju.

Sudeći prema mjerama koje su predviđene u reformama, građani i mediji će moći na efikasniji način tražiti od ombudsmana da privole organe da pružaju javne informacije, a predviđeni su i lakši načini traženja informacija putem suda.

“Princip maksimalne transparentnosti podrazumijevaće propisivanje i uvođenje standarda proaktivne transparentnosti koji uključuju katalog informacija koje će institucije objavljivati na svojim internet stranicama i koji će biti propisani zakonodavstvom. Biće osnaženi mehanizmi za obezbjeđivanje zbirnih statističkih podataka o zahtjevima za pristup informacijama od javnog značaja na svakom upravnom nivou. Zakoni će garantovati pravo na žalbu, a biće uspostavljen djelotvoran nadzor nad poštovanjem zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, uključujući i sankcije”, istaknuto je u mjerama na koje su se obavezali svi nivoi vlasti.

Osim ovih, predviđeno je još više od 50 različitih reformi koje se, uglavnom, odnose na veću transparentnost i profesionalnost, smanjenje troškova i povećanje efikasnosti, ali i mogućnost da građani ubuduće ocjenjuju rad javnih službenika.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti