20.04.2024.
HomeNovostiObjavljen stenogram sjednice Vlade FBiH o dogovoru za nabavku medicinske opreme

Objavljen stenogram sjednice Vlade FBiH o dogovoru za nabavku medicinske opreme

Nemojte da dođemo u situaciju da nam je važniji sada Zakon o javnim nabavkama od života građana. Mi to jednostavno danas moramo presjeći, kazao je federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čapara na sjednici Vlade FBiH održanoj 17. marta ove godine, sudeći prema stenogramu koji je objavilo Oslobođenje.

Čamparino izlaganje uslijedilo je nakon što su direktori kliničkih centara u Federaciji BiH upozorili Vladu i direktora agencija za javne nabavke da im je hitno potrebna medicinska oprema kako bi mogli zaštiti pacijente, piše Oslobođenje.

Tokom vanredne sjednice obratila se i direkotira KCUS-a Sebija Izetbegović koja je tražila da se Agencija za javne nabavke izjasni na koji način se može primjenivati član 10 Zakona o javnim nabavkama koji pripisuje situacije u kojima se pomenuti zakon ne mora primjenjivati.

Odmah nakon izlaganja direktorice KCUS-a za riječ se javio ministar Čampara koji je podržao direktore kliničkih centara, ustvrdivši da ih „niko sutra neće pitati o Zakonu ojavnim nabavkama, šta su radili, ako životi građana budu ugroženi“. Direktor Agencije za javne nabavke Đenan Salčin je kazao da je član 10 Zakona o javnim nabavkama koji, faktički, predviđa, suspenziju Zakona,“postavljen široko“, te ugovorne organe,ukoliko je u pitanju sigurnost „oslobađa ikakvog postupka“.

Upravo na ovoj sjednici usvojeni su zaključci koji su, faktički, omogućili brojnim instuticijama u Federaciji BiH ne primjenjuju Zakon o javnim nabavkama. Dokazuje to strogo povjerljivi stenogram sa proširene sjednice Vlade Federacije BiH održane 17. marta. Oslobođenje će u nastavku ekskluzivno objaviti dijelove ovog stenograma koji dokazuju da su skoro svi prisutni podržali prijedlog da se prilikom kupovine medicinske opreme ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama, navodi se u ekskluzivnom tekstu koji je objavilo Oslobođenje.

FADIL NOVALIĆ, PREMIJER FBiH: Otvaram raspravu. Ja bih zamolio, ako se još niko ne javlja, ovaj zaključak pet koji je vezan za javne nabavke, pozvao bih Dženana Salčina, znači da nam kaže kakve su varijante i osjećam da bi član 5 u takvom pogledu trebalo, je li, prekrojiti. Ne član 5, nego zaključak pet ……

ĐENAN SALČIN, DIREKTOR AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE: „Dobar dan svima. Uvaženi premijeru, poštovani ministri, i svi prisutni, evo mi smo od četvrtka u kontinuiranoj komunikaciji i sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Vijećem ministara i sa direktorima zdravstvenih zavodai zavoda za zdravstveno osiguranje. Danas imamo kolegij koji upravo … Zaključak Vlade koji je bio pripremljen odnosno, mismo se isto tako jutros čuli, uvaženi premijeru, nije potrebno upućivati na izmjenu Zakona (o javnom nabavkama), znači prema Vijeću ministara to ponovo uzima određeno vrijeme, niti Vijeće ministara može promijeniti Zakon o javim nabavkama , zna se procedura izmjene Zakona, ali da nam ona ne bi oduzimala vrijeme mi smo proaktivno djelovali, mi ćemo danas do 13 sati vjerovatno uputiti jasnu instrukciju kada je riječ o postupanju svim ugovornim organima u BiH koju će i usvojiti Vijeće ministara, vjerovatno danas ili sutra na vanrednoj sjedici. Mi se tu pozivamo na član 10. stav 1, tačka d) Zakona koji kaže: ugovor o realnoj nabavci čije izvršenje zahtijeva posebne mjere sigurnosti u skladu sa zakonima BiH izuzeto je od Zakona o javnim nabavkama.Šta to podrazumijeva? Znači, da kategorija ugovora koji su izuzeti od primjene zakona su ugovori čije izvršenje mora biti propraćeno posebnim mjerama sigurnosti. Ja smatram, iako možda nisam relevantan, da je ovo izrazito pitanje sigurnosti, znači, građana BiH. Ovim putem mi ćemo u jasnoj instrukciji dati da ćemo, pošto ne poznajemo predmete nabavke iako su u Agenciji za javne nabavke evo uvaženi direktori kliničkih centara ovdje vjerovatno znaju o kojim medicinskim sredstvima medicinskim se radi, o kojim lijekovima. Mi smo imali ideju da to navodimo, međutim, ističemo da smo svi samo odgovorni danas i da mi nećemo stavljati nikakav spisak šta se može nabaviti, a šta ne može.

Svaki ugovorni organ će za sebe biti odgovoran šta nabavlja …. što znači, dajemo ugovornim organima na slobodno takvo postupanje da procijene koji predmet nabavke podliježe ovom Zakonu, odnosno članu Zakona. Što podrazumijeva da se može izvršiti nabavka u roku od sat vremena. Znači, dovoljna je narudžbenica. Ono što je bitno istaći, a to će biti jasno u instrukciji jeste da samo ugovrni organ mora donijeti odluku, znači, to je odluka, dvije rečenice, potpiše se direktor gdje kaže, znači, ovaj ugovor izuzima se od Zakona o javnim nabavkama, odnosno ta nabavka…

FADIL NOVALIĆ: Na koji se ovo nasloniti, ovaj član 10?

ĐENAN SALČIN: Tako je. To je naša odluka Da.

NOVALIĆ: Ok. Snježo?

SNJEŽANA BONDARUK (MIINISTARSTVO ZDRAVSTVA FBiH: 187

NOVALIĆ: Molim

VJEKOSLAV MANDIĆ: Ne odnosi se ovo samo na zdravstvenu zaštitu

NOVALIĆ: Ovo čan 10, ne. Ali je Đenan tražio može li nasloniti negdje u Zakon o civilnoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i tako dačje, pa da čujemo sada šta kaže Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Izvolite Snježo. Jasno je da je Zakon o javnim nabavklama opšti

SNJEŽANA BONDARUK : Mislim n Zakon o zdravstvenoj zaštiti u članu 187 regulirao je samo vanrednu situaciju u sektoru zdravstva koja podrazumijeva znači takvu incidentnu situaciju kao što je pojava neke bolesti, koja može biti ozbiljna prijetnja po zdravlje ljudi.

ĐENAN SALČIN: Samo dodatak. Znači, upravo ja i nisam mislio da se odnosi samo na zdravstvenu zaštitu, znači to pitanje je gdje ćemo biti sutra ili za 7 dana, znači evo može biti riječi o nabavci nekih šatora mobilizirajučih ili nekih drugih stvari. Evo, opet kažem, svako za sebe čini svoju odgovornost i samoodgovoran je, znači, pred sistemom. Ja se nadam da takvih zloupotreba neće biti, a neka svako procijeni šta mu treba u datom momentu da donese takvu odluku. Evo, mi je nećemo moći ni kontrolisati, 3500 ugovornih organa u BiH, znači mi ih ne možemo kontrolisati, možda nekad u post periodu.

NOVALIĆ: Dobro. Eh, sada, ministre Mandiću, mi smo sada ovdje malo na dvojbi, je li tako, mi možemo svakako poslati Vijeću ministara da oni mijenjaju Zakon, ali to neće, to će trajati, i nećemo na tom polju naći rješenje. Mi trebamo rješenje brzo. Znači, ako dobro razumijem, znači moramo nači način kako da konzumiramo član 10. Znači, i ZJN

SALČIN: Iz obasti sigurnosti

NOVALIĆ: I tamo je on rekao da organ uprave donosi odluku, direktor potpisuje i tako dalje. Međutim, previše su izloženi ukoliko tako nešto ne bi donijelo ne znam, Vijeće ministara, ili mi ćemo također uvesti ovo stanje, kako se kaže, proglašenju nesreće. Pa, evo, pozivam ministricu da da doprinos, a odlučimo kako ćemo konzumirati samo član 10 (Zakona o javnim nabavkama).

JELKA MILIĆEVIĆ, MINISTRICA FINANSIJA FBiH: Evo, dobar dan. Danas evo nekako smo dislocirani i proširena sjednica, da pozdravim sve današnje učesnike sjednice. Ovo je pitanje koje bi mi razmatrali dalje u okviru točke 2, a to su aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite i Stožera civilne zaštite. Jedna od točaka je Prijedlog odluke o proglašenju nesreće uzrokovane tokom pojave koronavirusa. U toj situaciji ako donesemo takvu odluku drugačija su potpuno pravila ponašanja.

NOVALIĆ: Dobro, hvala. E, sada ja moram, pardon.Ja sada moram zamoliti ministra Mandića ako usvojimo ove zaključke onda važi ovaj da mijenjamo zakon što je sporo. Kako ga vi možete definirati?

MANDIĆ: Pa, ja mislim da ga, kada je u pitanu zdravstvo, ne treba mijenjati, da mi možemo se osloniti na ovaj članak 187. Nama je najvažnije promptno djelovati da ne izgubimo vrijeme u narednih 10 ili 15 dana, jer i kod nas će biti sada ekspanzija.

Izvor: Oslobođenje.ba

NOVALIĆ: Ja sada postavljam pitanje, recimo, direktorima – smijete li vi po osnovu ovakvog člana 5 zaključiti ugovor. Evo, javlja se Vahid, je li tako.

VAHID JUSUFOVIĆ, DIREKTOR UKC TUZLA: Ja vas pozdravljam. Ja vam kažem ovdje javno, ne budete li riješili kako treba ove javne nabavke, ja na taj papir neću staviti potpis. Ovo prođe za 10 ili 15 dana, mjesec ili godinu i onda dobijete Tužilaštvo za vrat. Znači, ove stvari mogu biti definisane precizno, jasno, s kojom odgovornošću i mi ćemo završiti taj posao. Već kasnimo, već kasnimo. Na tržištu medicinskih roba u Evropi više nema ništa i ono što imamo ne možemo mi dobiti, ne možemo kupiti, imamo pare. Znači, imamo novaci u zadnjih deset dana nisam mogao kupiti ništa bitno. Zašto? Ne stavlja mi se potpis na dokument koji je nejasan i koji će me za godinu dana odvesti u zatvor. Znači, morate biti jasni i decidni.

NOVALIĆ: Javlja se profesorica Sebija Izetbegović

SEBIJA IZETBEGOVIĆ: Zahvaljujem se. Dobar dan. Evo, ja se slažem sa kolegom i htjela bih da nam gospodin Đenan Salčin da neku garanciju da mi smijemo napraviti kupovinu ovave opreme koja je nama neophodna. Dakle , potpuno je jasno šta je neophodno u ovoj situaciji. To su CT aparati koji je potvrditi upalu pluća, koji će donijeti sigurnu dijagnozu ukoliko je nemamo. KCUS u ovom trenutku ima samo 300 kitova sa potrošnim materijalom. 500 smo dobili ali bez potrošnog materijala. Ukoliko nemamo toga, samo CT dijagnostika dolazi u obzir za sigurno postavljanje dijagnze, ali CT aparat ja sada moram da kupim je nešto što mora biti izdvojeno, dakle, mora se nalaziti u Klinici Podhrastovi i mora biti korišteno samo za pacijente pozitivne na koronavirus. Ako ćete vi meni dati garanciju da potpišem tako nešto,a da sutra neće biti tretirano kao zloupotreba ili mi nećete dati, ja ću potpisati ili neću, ali odgovornost je vaša, nije naša. Mi znamo šta treba našim pacijentima, trebaju respiratori, trebaju anesteziološki aparati, treba zaštitna oprema za osoblje,trebaju nam CT aparati. Mi to možemo kupiti u sljedećih 48 sati, ali mi nemamo vremena čekati da vi sutra do 3 sata nama tako nešto dostavite ili da nam kažete ovako. Mi ćemo kasnije, ja sam zapisala šta ste vi rekli. Mi ćemo kasnije posebnim mjerama razmatrati da li je neko izvršio zloupotrebu. Otkud mi znamo šta, kakav je to pojam, to je sasvim relativna stvar. Dakle, molim vas sasvim egzaktno, dajte nam podršku da kupimo aparate koji su neophodni, i to nam dajte podršku odmah danas, sutra će biti kasno. EU je jučer zabranila izvoz svih ovih navedenih aparata za zemlje van EU i mi možemo sada nabaviti koreanske aparate, kineske aparate i tako dalje i to dok ih ima na tržištu, trenutno ih ima.Mi ih moramo kupiti u sljedećih 48 sati, ali nam vi morate dati garanciju da mi smijemo ući u takav posao. Bez toga se nećemo usuditi potpisati takve, a onda ćete naravno vi odgovarati pred javnošću što mi ne možemo da pružimo zdravstvenu zaštitu našim korisnicima. Zahvaljujem se.

NOVALIĆ: Ministar Čampara, izvolite

ALJOŠA ČAMPARA: Pozdravljam sve prisutne. Dakle, prije svega mislim da građani od nas očekuju da ovdje mi brzo reagujemo i ovo što direktori govore da oni nemaju vremena ni 2 sata ni 48, ni sedmicu da reaguju i da kupe nedostajuću opremu. Neće nas niko sutra pitati ovaj Zakon o javnim nabavkana šta ste radili, što niste smjeli to potpisivati, ako životi građana budu ugroženi. Dakle, prije svega treba preventivno djelovati, ja ne vidim nikakav problem, ako treb proglasiti vanredno stanje i donijeti odluku Vlade Federacije da ovi ljudi ne budu odgovorni koji će nabavljati opremu, nego da Vlada stane iza toga sa nekom, možda, posebnom uredbom zato što imamo posebne uslove. Dakle, sada u Federaciji da zaštitimo ljude, ali da ljudi promptno reaguju i da mogu kupiti nedostajuću opremu koja im treba. Ja mislim da Vlada mora stati iza ovoga da ljude rasteretimo ovih problema (Zakon o javnim nabavkama op.a) koje mogu sutra imati naravno, ovaj, za mjesec, dva ili tri, ili godinu da neko kaže da su u ovoj situaciji zloupotrijebili svoj položaj i svoju ulogu. Dakle treba ih apsolutno rasteretiti u ovom smislu…. Nemojte da dođemo u situaciju da nam je važniji Zakon sada o javnim nabavkama, nego život građana. Mi to, jednistavno, danas moramo presjeći.

NOVALIĆ: Dobro. Premijer Herceg

NEVENKO HERCEG, PREMIJER HNK: Zahvaljujem, gospodine premijeru. …. Ja bih predložio danas da se donese određeni zaključak da se traži od Vijeća ministara žurno očitovaje sa instrukcijama,ovo što je gospodin Salčin rekao, da imamo jasne instrukcije kako postupati u ovoj situaciji, jer ova situacija nalaže trenutno djelovanje, ovog trenutka evo što kaže doktorica Izetbegović, sada nabaviti, sutra možda nećemomoći nabaviti neke stvari. Tako da evo ovaj cijenim ovo i predlažem da doneseožuran zaključak tražimo od Vijeća ministara suspenziju određenih odredaba Zakona ojavnim nabavkama i postupanje sukladno instrukcijama koje ćedati je li nadležno dijelo državne razine.

NOVALIĆ: Može gospodin dole, direktor Kliničkog centea Mostar

ANTE KVESIĆ, DIREKTOR KBC MOSTAR: Ma,samo jedno kratko pojašnjenje da bi bilo jasno zbog čega nabavke na ovako brz način. Mi imamo svi opremu u bolnicama,međutim, priča u kojoj se sada nalazimo su novi prostori i novo opremanje … Mi smo u našoj bolnici napravili poseban bloki moramo ga opremiti da bude spreman sa respiratorimai tako dalje. Znači, uistinu s nule smo išli u ovu utakmicu i to je problem koji svi imamo.

Izvor: Oslobođenje.ba

NOVALIĆ: Evo dalje. Salčin

ĐENAN SALČIN: Pa, mislim, zahvaljujem se na svim sugestijama. Upravo zbog toga i mi jesmo u Agenciji u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti rekli znači da se pozivamo na ovaj … Znači, mi nažalost ne možemoiz Agencije za javne nabavke prosuditi šta je od mjera sigurnosti, znači, da li je to nabavka šatora u HNK, da li je tonabavka lijekova ili nekog aparata … Da vam ja dam neku garanciju,mislim, Zakon je definisan i ja sam samo institucija koja prati zakon. Ja vjerujem da neće niko zloupotrijebiti ništa. Ja shvatam da ste vi odgovorni i da ne želite staviti svoj potpis, ali od mene tražite da vam kažem da vi to možete nabaviti. Vi ste direktori centara, vi odgovarate za rad. Znači, nije bitno hoće li vama tužilaštvo sutra doći, vjerovatno neće niko doći, ali zato kažem da mi ne poznajemo materiju. Znači, ukoliko Civilna zaštita treba da provede nekakav postupak vjerovatno će se pozvati na ovaj zakon i neće provoditi postupak, odnosno, pozvat će se na član kako smo i definisali….

SEBIJA IZEGBEGOVIĆ: … Mi ne možemo čekati do sutra do 3 sata da se vi izjasnite. Nama treba danas, jer mi još nešto malo imamo na tržištu što možemo da kupimo i to je završena priča, ali nećemo da odgovaramo zbog toga i hoćemo tačno da nam kažete šta znače posebni principi provjera. Hoćemo da znamo šta vi mislite. Nećemo kupovat sebi cipele. Moramo kupiti što nam treba za pacijente, ovo je vrlo ozbiljna stvar.

MARIO NENADIĆ, PREMIJER KS: Uđosmo u stručnu raspravu. Ja ću iznijeti svoje mišljenje … Ni Predsjedništvo, ni Vijeće ministara, ni Agencija za javne nabavke, a posebno ugovorni organi ne mogu biti tumači niti davati mišljnje. Zna se po zakonu ko tumači i ko daje mišljenje i ostalo… Samo proglašenje određenog oblika vanrednog stanja olakšat će nam i javne nabavke poput uvođenja Civilne zaštite.

NOVALIĆ: Opet, kockice će se složiti kada još ministrica Milićević uvedemo ovo stanje … S obzirom da je na svjetskom tržištu velika potražnja za pomenutom opremom i sredstvima,te da situacija zahtijeva hitno djelovanje pokrećem inicijativu za hitnu izmjenu člana 10 zakona o javnim nabavkama kako bi se osiguralo izuzeće od primjeneovog zakona kod nabavke medicinske opreme, medicinskih sredstava,dezinfekcijskih sredstava,kao i druge zaštitne opreme. Napominjem da bi pomenuto izuzeće bio ograničenog vremenskog dejstva i trajalo do okončanja globalne pandemije izazvane koronavirusom. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Niko. Konstatujem da je vlada usvojila ovaj zaključak.

MANDIĆ: To ste sada višto imamo tehnički. Vlada FBIH daje saglasnost zdravstvenim ustanovama u FBiH da mogu hitno provesti postupak nabavki znači za nabavku respiratora, medicinske opreme, medicinskih sredstava kao i druge zaštitne opreme.

NOVALIĆ: Time na neki način kao kolektivni organ stajemo iza?

MANDIĆ: Da. A u smislu člana 187 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, da sada znači izuzmemo ovaj nabavku ove mdicinske opreme.

GOST: Premijeru, ja se izvinjavam koji ste glasali za ovo. Šta ste vi nama promijenili sa ovim zaključkomn Vlade? Ništa. Vratili smo se na početak, ponovo kažete hitna nabavka. Hitna nabavka podrazumijeva samo ubrzani proces koji će opet trajati nekoliko mjeseci. Vi niste svjesni kako izgledaju nabavke u zdravstvenim ustanovama.

EDITA ĐAPO: Može izuzeti ja mislim zaista u zaključku možda izuzeti riječ hitno. Samo da nabave opremu i sve druge materijale koji su potrebni za suzbijanje koronavirusa.

GOST: Molim vas ovdje ima još jedan problem kojeg mi ne vidimo ili dakle problem je u zaštitnoj opremi koje nema. Nema je na tržištu i tu nam netko mora pomoči, znači ne radi se o tome možemo li mi to. Evo da zaboravimo kojim procedurama ćemo kupiti to danas, danas toga nema, već sada nema.

NOVALIĆ: Dobro.Direktor Salčin.

ĐENAN SALČIN: Znači, ponovo se vraćamo n taj član 10 ovo što sam ja na početku rekao iz mjera sigurnosti. To vas oslobađa ikakvog postupka, znači nema pregovaračkog bez objave. Nema ništa. I kaže se jasno izuzeto iz naprijed navedenog. I sad mi čitamo u situacijama kada je potrebno reagovai istog momenta, naprimjer u roku od 1 sat, ili dva sata ili čak nekoliko minuta. Znači, kada objektivno nije moguće primijeniti nikakav postupak,, znači ako je, je li, a to je u ovom slučaju kada se pozivate na ovaj član 10 osigurnosti, zatoje tako široko postavljen. Može biti primijenjeno 150 zakona o sigurnosti, o civilnoj zaštiti, o zdravstvu, a ne znam o čuvanju lica,imovine , bilo čega. Znači, mi danas primijenimo zdravstvo, a sutra možemo bilo čega. Nama je cilj i zato sam apelirao na vas i na druge da ne dolazi do bilo kakvih zloupotreba, da kažem ja, danas je tržišna situacija takva da vi možda ne možete dobiti taj ne znam, koštao 10 hičljada, a vi ga možete sada dobiti za 100 hiljada maraka i to nije vasa greška, ne možete uticati na to. To je tržišna utakmica, možda možemo dobiti negdje iz neke zemlje. Pa,nabavi ga i po 100 hiljada maraka, nije problem, neće vam niko uzeti za zloupotrebu nešto.

NOVALIĆ: Znači, stajemo kao kolektivni organi, organi nekih državnih institucija iza ovih organa uprave koji će donositi te odluke, prenosi N1.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti