Natalitet sve manji, a populacija starih sve veća u BiH

0

Ministrica Ankica Gudeljević je održala video sastanak sa Johnom Kennedyjem Mosotijem, predstavnikom Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) za BiH i direktorom za Republiku Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Kosovo. Bio je ovo prvi radni sastanak na kojem je prezentirana misija UNFPA u BiH nakon čega su izneseni modeli mogućih oblika suradnje.

Mosoti je naglasio da cilj UNFPA nisu samo tek puki projekti nego čvrsta institucionalna suradnja koja će promijeniti svijest žitelja BiH o pitanjima spolnog i reproduktivnog zdravlja, zaštiti djevojaka i žena od nasilja i konačno o pitanjima mladih kao polazišnoj točki za sve promjene u društvu.

Akcent je stavljen ne kreiranje strategija razvoja mladih, a kroz politike na državnoj razini.

Ministrica Gudljević je izrazila zahvalnost što je Ministarstvo civilnih poslova prepoznato kao ključni partner za realizaciju navedenih ciljeva istakavši da su “mladi i položaj mladih u BiH veoma važni imajući u vidu trend napuštanja države” te da je „natalitet sve manji, a populacija starih sve veća“ zbog čega se „polako bh. društvo pretvara u društvo starih“.

Govoreći o strategiji za mlade Gudeljević i Mosoti su se složili da bi to trebao biti temelj za početak suradnje a koji će započeti zajedničkim obilježavanjem međunarodnog Dana mladih u srpnju, 2020.godine.