23.06.2024.
HomeNovostiMeđusobno priznanje: Šta predviđa Francusko-njemački plan za Srbiju i Kosovo?

Međusobno priznanje: Šta predviđa Francusko-njemački plan za Srbiju i Kosovo?

Portal beogradskog lista “Danas” objavio je “evropski prijedlog osnovnog sporazuma Kosova i Srbije” koji je “dobio diplomatskim kanalima”, a u kojem piše da se “Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji”.

U prijedlogu, uz ostalo, stoji da će strane međusobno razvijati normalne, dobrosusjedske odnose na bazi jednakih prava, kao i da će obje strane međusobno priznati relevantne dokumente i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, tablice vozila i carinske pečate.

Nadalje, obje strane će se rukovoditi svrhom i principima utvrđenim u Povelji Ujedinjenih nacija, posebno onim o suverenim pravima država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samoopredjeljenje i zaštiti ljudskih prava i nediskriminacije.

U skladu s Poveljom Ujedinjenih nacija, strane će sve međusobne sporove rješavati samo mirnim sredstvima i suzdržavat će se od prijetnje ili upotrebe sile.

Također, strane polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu stranu u međunarodnoj sferi ili djelovati u njeno ime.

Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, a obje strane će podržati njihove težnje da postanu članice Evropske unije.

Obostrano se zalažu za postizanje konkretnih aranžmana, u skladu s relevantnim instrumentima Vijeća Evrope i korištenjem postojećih evropskih iskustava, kako bi se osigurao odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu i mogućnost pružanja usluga na Kosovu.

Uz to, strane će formalizirati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i osigurati visok nivo zaštite srpskog vjerskog i kulturnog nasljeđa, u skladu s postojećim evropskim modelima.

U prijedlogu stoji i da će strane uspostaviti zajedničku komisiju, kojom će predsjedavati EU, a koja će pratiti provođenje ovog sporazuma.

Integralni sadržaj dokumenta: 

Svjesni svoje odgovornosti za održavanje mira;

Posvećeni doprinosu plodnoj regionalnoj saradnji i bezbjednosti u Evropi;

Shvatajući da su nepovredivost granica i poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, kao i zaštita nacionalnih manjina, osnovni uslovi za mir;

Postupanje na osnovu istorijskih činjenica i bez prejudiciranja različitih stavova stranaka o osnovnim pitanjima, uključujući pitanje statusa;

Sa željom da se stvore uslovi za saradnju partija u korist naroda,

Dogovara se sljedeće:

Član 1

Stranke će međusobno razvijati normalne, dobrosusjedske odnose na bazi jednakih prava.

Obje strane će međusobno priznati relevantna dokumenta i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, tablice vozila i carinske pečate.

Član 2

Obje strane će se rukovoditi svrhom i principima utvrđenim u Povelji Ujedinjenih nacija, posebno onim o suverenim pravima država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samoopredeljenje i zaštiti ljudskih prava i nediskriminacije.

Član 3

U skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, strane će sve međusobne sporove rješavati samo mirnim sredstvima i uzdržaće se od prijetnje ili upotrebe sile.

Član 4

Stranke polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu stranu u međunarodnoj sferi ili djelovati u njeno ime.

Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

Član 5

Obje strane će podržati njihove težnje da postanu članice Evropske unije.

Član 6

Iako ovaj osnovni sporazum predstavlja važan korak u normalizaciji, obje strane će nastaviti proces dijaloga koji vodi EU novim zamahom, što će dovesti do pravno obavezujućeg, sveobuhvatnog sporazuma za normalizaciju odnosa.

Strane su saglasne da će u budućnosti produbljivati saradnju u oblastima privrede, nauke i tehnologije, saobraćaja i povezanosti, odnosa u pravosuđu i provođenju zakona, pošte i telekomunikacija, zdravstva, kulture, vjere, sporta, zaštite životne sredine, nestalih lica i druge oblasti, slično kroz postizanje konkretnih sporazuma

Član 7

Obostrano se zalaže za postizanje konkretnih aranžmana, u skladu sa relevantnim instrumentima Savjeta Evrope i korištenjem postojećih evropskih iskustava, kako bi se obezbjedio odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu i mogućnost pružanja usluga na Kosovu. Kosovo, neke specifične oblasti, uključujući mogućnost finansijske pomoći Srbije i direktne kanale komunikacije između srpske zajednice i Vlade Kosova.

Stranke će formalizovati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i obezbjediti visok nivo zaštite srpskog vjerskog i kulturnog nasleđa, u skladu sa postojećim evropskim modelima.

Član 8

Stranke će razmijeniti stalne misije. Oni će se nalaziti u sjedištu dotične vlade.

Praktična pitanja u vezi sa raspoređivanjem misija biće obrađena posebno.

Član 9

Obostrano je konstatovana posvećenost EU i drugih donatora da kreiraju poseban paket finansijske pomoći za zajedničke projekte stranaka za ekonomski razvoj, povezanost, zelenu tranziciju i druge ključne oblasti.

Član 10

Strane će uspostaviti zajedničku komisiju, kojom će predsjedavati EU, koja će pratiti sprovođenje ovog sporazuma.

Obje strane potvrđuju svoje obaveze za sprovođenje svih prethodnih sporazuma.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti