Izrečene mjere zabrane Enveru Bijediću i drugim

0

Općinski sud u Tuzli je po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona izrekao mjere zabrane prema osumnjičenim Enveru Bijediću, Amiru Sušiću, Atifu Mujkiću, Dženanu Mujkiću, Amiru Tursunoviću i Azizu Čačkoviću, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340., stav 1.Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: KZ-a FBiH), u sticaju sa krivičnim djelo Primanje dara ili drugih oblika koristi radi trgovine uticanjem iz člana 382. stav 2. u vezi stava 1. i u vezi sa članom 54. KZ-a FBiH.

Enveru Bijediću izrečena je mjera zabrane posjećivanja i dolaska u pravno lice „Rudnik soli“ d.d. Tuzla. Amiru Tursunoviću izrečena je zabrana obavljanja dužnosti Predsjednika Nadzornog odbora pravnog lica „Rudnik soli“ d.d. Tuzla i zabrana posjećivanja i dolaska u pravno lice „Rudnik soli“ d.d. Tuzla, a Azizu Čačkoviću zabrana obavljanja dužnosti v.d. direktora pravnog lica „Rudnik soli“ d.d. Tuzla i zabrana posjećivanja i dolaska u pravno lice „Rudnik soli“  d.d. Tuzla. Svim osumnjičenim licima određena je mjera zabrane međusobnog sastajanja ili sastajanja sa svjedocima i obavezno periodično javljanje u nadležnu policijsku stanicu.

Sud je odbio prijedlog tužilaštava da se osumnjičenim Enveru Bijediću i Azizu Čačkoviću odredi mjera zabrane sastajanja i bilo kakvog načina komuniciranja sa Vahidom Jusufovićem, saopćeno je iz Općinskog suda Tuzla.