Istinomjer analiza: Koliko je predizbornih obećanja ispunio Jasmin Imamović?

0

Inicijativa Istinomjer kao i prethodnih godina predstavlja rezultate monitoringa ispunjenosti predizbornih obećanja načelnka i gradonačelnika, 12 općina i gradova u BiH, nakon tri godine njihovog mandata koji je započeo u novembru 2016. godine.

Od ukupno 735 obećanja koja su dali načelnici i gradonačelnici 12 jedinica lokalne samouprave u BiH, a čije ispunjavanje prati Istinomjer, u tri godine u potpunosti je ispunjeno njih 152, dok gotovo polovina (49%) datih obećanja ima veliku šansu da budu ispunjena do kraja mandata u oktobru 2020. godine. Osim toga, 197 obećanja ili njih 26%, nalazi se u kategoriji srednje vjerovatnoće ispunjenosti, dok 181 obećanje (25%) ima nisku vjerovatnoću da će biti ispunjeno do kraja mandata.

Najviše obećanja ispunio je načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, Ibrahim Hadžibajrić, najviše ih je dao načelnik Općine Centar Sarajevo, Nedžad Ajnadžić, dok niti jedno od datih obećanja koja je Istinomjer evidentirao tokom predizborne kampanje za Lokalne izbore 2016. godine, nisu ispunili tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović, gradska uprava Prijedora na čelu sa gradonačelnikom Milenkom Đakovićem, ali ni načelnik Općine Novo Sarajevo, Nedžad Koldžo.