Hoće li doći do povećanja cijena cigareta i duhana?

0

Načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević rekao je za N1 da je Upravi odbor UIO donio odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duhan za 2021. godinu, a da veliki proizvođači još nisu dostavili cijenu.

Sudeći po podacima Službenog lista BiH, nove cijene cigareta bi mogle biti veće, a Kovačević je rekao da će se to znati iza 15. decembra, do kad je rok za prijavu cijena.

Prema odluci Upravnog odbora UIO, veliki proizvođači trebaju do 15. decembra da dostave maloprodajne cijene, i još niko od njih to nije dostavio. Veliki proizvođači formiraju cijenu, a fiksna akciza se nije mijenjala, odnosno ista je kao 2019. i 2020. godine i nije došlo do porasta“, rekao je Kovačević za N1.

Postoji mogućnost da će ostati iste cijene kod nekih proizvođača, ili da neko od proizvođača nije imao maržu, pa da će oni dostaviti veću cijenu“, dodao je.

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 47. sjednici održanoj 30. novembra 2020. godine, donio je odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2021. godinu

Ovom odlukom utvrđuju se iznosi specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje, koji se primjenjuju od 1. januara 2021. godine.

U jednom od članova piše da se od 1. januara 2021. godine na cigarete plaća akciza, i to:

a) proporcionalna akciza, po stopi od 42% na osnovicu utvrđenu u skladu sa članom 15. stav (1) tačka b) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17, u daljnjem tekstu: Zakon) i

b) specifična akciza u iznosu od 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.

(2) Za pakiranja različita od pakiranja navedena u stavu (1) tačka b) ovog člana specifična akciza se plaća srazmjerno broju komada u pakiranju.