Od danas, samo “med i mlijeko”: Forto i Bošnjaci, ma sve vam je u šaci…

0

Imenovana je nova Vlada Kantona Sarajevo. Novi premijer Kantona Sarajevo je Edin Forto (Naša stranka).

Admir Katica (Narod i pravda) ministar je unutrašnjih poslova KS, Adnan Delić (Narod i pravda), ministar privrede KS, Adnan Šteta (SDP) ministar saobraćaja, Davor Čičić (SDP), ministar finansija, Enver Hadžiahmetović (Narod i pravda), ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zašite okoliša, Haris Vranić (SDP), ministar zdravstva, a Ivana Prvulović (Narod i pravda), ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice.

Lejla Brčić (Naša stranka), ponovo je ministrica pravde i uprave, Melika Husić-Mehmedović (kandidatkinja Kluba samostalnih zastupnika) ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Naida Hota-Muminović (Narod i pravda) ministrica za odgoj i obrazovanje, Omer Osmanović (Narod i pravda), ministar za boračka pitanja i Samir Avdić (Narod i pravda), ministar kulture i sporta KS.

Za imenovanje nove Vlade glasala su 23 zastupnika, protiv je bilo šest koliko i suzdržanih.