21.05.2024.
HomeNovostiDvostruki aršini i izrugivanje Nikšićeve Vlade: Za SKB Mostar odobrila sedam miliona,...

Dvostruki aršini i izrugivanje Nikšićeve Vlade: Za SKB Mostar odobrila sedam miliona, za UKC Tuzla tek pola miliona KM

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj, sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva donijela odluke kojima se usvajaju dva programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele iz Budžeta FBiH za 2023. godinu.

Riječ je o kapitalnom i tekućem transferu drugim nivoima vlasti i fondovima namijenjenim za Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar i Univerzitetsko-klinički centar Tuzla.

Prvom donesenom Odlukom usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele “Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – dovršetak izgradnje Klinike za dječije bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar”, utvrđen u Budžetu FBiH za 2023. godinu, u iznosu od 7.000.000 KM.

Ova sredstva raspoređuju se za finansiranje projekta izgradnje Klinike za dječije bolesti SBK Mostar, u iznosu od 4.700.000 KM, te dogradnju objekta Tople veze radi osiguranja komunikacije Dječije klinike sa drugim bolničkim sadržajima u iznosu od 2.300.000 KM.

 

O načinu utroška odobrenih sredstava za ove projekte potpisat će se ugovor između Federalnog ministarstva zdravstva i SKB Mostar, kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze, a ministarstvo će o utrošenim sredstvima tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

Drugom donesenom Odlukom usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za opremanje ortopedske sale na Klinici za ortopediju i trumatologiju Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla”, utvrđen u ovogodišnjem Federalnom budžetu, u iznosu od 500.000 KM. Sredstva se raspoređuju za nabavku medicinske opreme za operacionu salu u okviru Projekta opremanja klinike za ortopediju i traumatologiju JZU UKC Tuzla, a s ciljem osiguranja kvaliteta i kontinuiteta pružanja zdravstvenih usluga.

O načinu utroška odobrenih sredstava za projekt potpisat će se ugovor između Ministarstva i UKC Tuzla, a kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obveze. UKC Tuzla će o realizaciji i namjenskom utrošku sredstava kvartalno dostavljati izvještaj Federalnom ministarstvu zdravstva, a koje će o utrošenim sredstvima kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo finansija, saopćila je Vlada FBiH.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti