24.05.2024.
HomeNovostiBorba za tendere vrijedne stotine miliona KM: Ko će biti novi vladar...

Borba za tendere vrijedne stotine miliona KM: Ko će biti novi vladar Tuzlanskog kantona?

Tuzlanskim kantonom već decenijama vladaju interesne skupine. O uticaju Mirsada Kukića kako na političke procese tako i na energetski sektor mediji su u više navrata pisali. Žurnal.info 2016. godine objavio je i dokumentarni film Vladar iz podzemlja koji tematizira izvlačenje novca iz rudnika Banovići kao i tadašnji uticaj Kukića na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast u Tuzlanskom kantonu.

Međutim distanciranjem Mirsada Kukića iz SDA, slabljenjem njegovog uticaja na političke odnose u Tuzlanskom kantonu kao i sukobima predsjednika PDA sa svojim nekadašnjim stranačkim kolegama stvoren je vakum koji je iskoristio živinički biznismen, vlasnik građevinske firme HIH Abdurahman Hodžić-Hodža.

U relativno kratkom roku Abdurahman Hodžić uspio se etablirati kao kreator političkih procesa u Tuzlanskom kantonu.

U njegovom prisustvu dogovaraju se kantonalne vlade nekada nespojivih političkih oponenata poput SDA i DF-a, a odbjeglim kadrovima SDP-a poput Envera Bijedića omogućava direktan kontakt sa visoko rangiranim članovima SDA.

Za rođaka 2,5 miliona

Prema sumarnom izvještaju Agencije za javne nabavke firma HIH d.o.o. Živinice samostalno i u konzorciju od 2015. godine do danas potpisala je tenderske ugovore u vrijednosti preko 25 miliona KM.

Niz ugovora, firma Abdurahmana Hodžića, potpisala je sa Gradom Živinice, opštinom Kladanj, opštinom Kalesija kao i JU Direkcijom regionalnih cesta TK. Ugovori se odnose na građevinske radove niskogradnje kao i na usluge ljetnog i zimskog održavanja lokalnih i regionalnih cesta.

Samir Kamenjaković kao kadar SDP-a na poziciju gradonačelnika Živinica izabran je na lokalnim izborima 2016. godine. Iako u rodbinskim vezama sa Abdurahmanom Hodžićem ne vidi ništa sporno da je u periodu njegovog mandata sa firmom HIH d.o.o. potpisano 12 tenderskih ugovora u vrijednosti preko 2,5 miliona KM.

„Mi smo rođaci u daljem srodstvu. Mislim da ta firma postoji u Živinicama već 15 godina i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama se prijavljivala na tendere općine. Ti podaci su javno dostupni.“

Kamenjaković negira bilo kakav uticaj Abdurahmana Hodžića na izvršnu vlast u Živinicama međutim, indikativno je da je upravo Kamenjaković zajedno sa Hodžićem te predsjednikom SDA Živinice Denijalom Tulumovićem te nekadašnjim članom SDP-a Enverom Bijedićem u decembru 2018. godine uspostavio koaliciju sa SDA na lokalnom nivou. Dogovor sa ovog  sastanaka se kasnije odrazio i na uspostavu vlasti u Tuzlanskom kantonu.

Podsjećamo, vlast u Tuzlanskom kantonu uspostavljena je sredinom 2019. godine. Nakon raspada građanskog bloka, Enver Bijedić tada još član SDP-a kreće u formiranje vlasti sa SDA, SBB-om, Demokratskom frontom i SBIH. Nedugo nakon uspostavljanja vlasti Bijedić formira stranku Socijaldemokrata BIH koja danas participira u vladi TK.

Kubik gore kubik dole

Bego Gutić član SDA ističe da Abdurahman Hodžić ima direktan uticaj na sadašnju Vladu TK preko premijera Tulumovića kojega je, kako tvrdi, upravo Hodžić postavio na ovu poziciju kao i brata Seada Hodžića člana Izvršnog odbora SDA Tuzlanskog kantona.

„Hodžić crpi moć prije svega iz općinskog odbora SDA Živinice preko premijera Tuzlanskog kantona Tulumovića kojeg je on direktno postavio dok sa druge strane također uticaj ima i u Demokratskoj fronti. On javno govori da je on najbolji prijatelj Željka Komšića. Vidjeli smo da se taj uticaj širi i na imenovanje Admira Andelije iz SDA na poziciju direktora Elektroprivrede a znamo da je ta pozicija pripala DF-u. Kroz poslovanje sa javnim sektorom prvenstveno Direkcijom regionalnih cesta, kao i lokalnim opštinama finansijski je ojačao. Tako da pored političke imamo i finansijsku moć.“

Upravo su prve odluke novoformirane vlade prema mišljenju Bege Gutića potvrda političke korupcije i trgovine uticaja u TK.

„Jedna od prvih odluka novoformirane vlade je izmjena finansijskog plana Direkcije regionalnih cesta. Ja sam javno rekao na skupštini TK da je to očiti primjer političke korupcije. Vi imate finansijski plan i ugovore o ljetnom i zimskom održavanju regionalnih cesta koji su sklopljeni na tri godine do 2022. Onda preko noći vlada donosi izmjene finansijskog plana gdje poziciju ljetnog i zimskog održavanja povećava za milion KM. Preciznije, skida sredstva sa projekata koji su već bili ugovoreni pod izgovorom da ti projekti neće biti završeni u tekućoj godini. To uvećanje pravdali su time da smo u 2019. godini imali elementarne nepogode koje su u značajnoj mjeri utjecale na oštećenja regionalnih cesta.“

Gutić naglašava da je kao poslanik u Skupštini TK tražio da mu se dostave podaci o elementarnim nepogodama i procijenjenoj šteti na regionalnim cestama.

„Ja sam kao poslanik tražio podatke od lokalnih zajednica i kantonalne civilne zaštite o broju proglašenih elementarnih nepogoda i procijenjenoj šteti. Odgovor koji sam dobio je poražavajući. Mi u prošloj godini nismo imali ni jednu elementarnu nepogodu i nismo imali nikakvu štetu uzrokovanu elementarnim nepogodama. To je prošlo na Vladi ali kakve će posljedice biti, ostaje nam da vidimo.“

Iz „Direkcije za regionalne ceste TK“ tražili smo da nam dostave troškovnike radova za ugovore koje je ova institucija potpisala sa firmom HIH d.o.o.. Njih ukupno 9 u periodu od 2017. do 2020.. Do objave teksta odgovori nisu stigli na našu adresu.

Podsjećamo, Agan Delibajrić u aprilu 2019. godine prijevremeno je razriješen sa pozicije direktora JU Regionalnih cesta TK zbog uočenih nepravilnosti.

Iz Tužilaštva TK informisali su nas da je Budžetski inspektorat finansija TK dostavio izvještaj radi utvrđivanja postojanja eventualnih elemenata krivične odgovornosti za ovlaštena i druga lica u JU Direkcija regionalnih cesta. U izvještaju su navedene određene nepravilnosti koje je Inspektorat utvrdio o utrošku sredstava prilikom izvođenja građevinskih radova na regionalnim cestama.

Kako su nas informisali iz ove institucije u toku je analiza materijalne dokumentacije i nalazi vještačenja te će u skorije vrijeme biti donesena tužilačka odluka.

Prema nepotvrđenim informacijama saznajemo da je Inspektorat ministrastva finansija TK utvrdio nepravilnosti prilikom plaćanja faktura između JU Direkcije regionalnih cesta i firme HIH.d.o.o.

Nekadašnji direktor Agan Delibajrić odbio je razgovarati na ovu temu.

Kako je Bijedić od „kriminalca“ postao poželjan partner

Samo godinu dana nakon verbalnog okršaja kada je Željko Komšić javno nazvao Envera Bijedića kriminalcem, Bijedić povlači tužbu za klevetu. Kako je Bijedić naveo u izjavama za medije „on i Komšić postigli su vansudsku nagodbu.“

Podsjećamo, Enver Bijedić kao čovjek od povjerenja predsjednika SDP-a Zlatka Lagumdžije i Nermina Nikšića barem do isključenja iz ove stranke bio je uključen u niz afera čiji se epilog još čeka na Tužilaštvu BiH kao i tužilaštvima sarajevskog i tuzlanskog kantona.

Od malverzacija prilikom izgradnje stambenog objekta 15. maj u Tuzli, potpisivanja nezakonitih ugovora prilikom izgradnje petlje Šićki Brod kao i optužbi za primanje mita dok je obnašao poziciju šefa Carinske ispostave u Tuzli i upravnika Carinarnice Tuzla.

Međutim, nedugo nakon pomirenja Komšića i Bijedića, Demokratska fronta sa koalicionim partnerima iz SDA i Socijaldemokrata BIH uspostavlja vlast u Tuzlanskom kantonu.

Početkom ove godine dolazi do unutarstranačkih sukoba u DF-u koji su rezultirali raspuštanjem gradskih odbora u Tuzli i Živinicama te izbacivanjem Bahrudina Šarića i Esada Kitića iz stranke. Bahrudin Šarić naglašava da je u Tuzlanskom kantonu a i šire DF postao rezervna stranka SDA za popunu kadrova.

„Ja sam isključen iz DF-a po nalogu predsjedništva. Razlozi su sljedeći: u više navrata slali smo dopise centrali DF-a zbog korupcije, nepotizma i kriminala u strukturama DF-a. U tuzlanskom kantonu neko iz sjene upravlja DF-om i SDA i očigledno je da postoji direktna veza Mahir Mešalić, Zlatan Begić, Željko Komšić i još neko. Ko je to? Niko ne zna, a svi znaju. Da li je to Abdurahman Hodžić ja nemam dokaze ali znam da je DF postao rezervna stranka SDA za popunu kadrova.“

Kao primjere korupcije i stranačkog zapošljavanja Bahrudin Šarić ističe primjere imenovanja Vanje Bajrami u Nadzorni odbor Elektroprivrede BIH te zapošljavanja ljudi bliskih Mahiru Mešaliću.

„Mi smo upozoravali da se imenuju ljudi sa sumnjivim diplomama. Zaposlena je supruga Mahira Mešalića, njegov zet je imenovan na poziciju Direktora Zavoda za poljoprivredu, njegov badžo za člana Nezavisnog odbora za izbor policijskog komesara. U Nadzorni odbor Elektroprivrede BIH su imenovali Vanju Bajrami koja ima magisterij na Političkim naukama i radi u UNIQA osiguranju kao referent prodaje. Kakve ona veze ima sa energetskim sektorom? U gradskom odboru DF ima najmanje deset ljudi koji su eksperti za energetiku. Na sve to smo upozoravali Željka Komšića ali nikakvog odgovora nije bilo.“

Bahrudin Šarić naglašava i da je Kantonalni odbor DF-a odmah nakon izbora donio odluku da ta stranka neće pod bilo koju cijenu koalirati sa SDA i PDA.

„Pa mi smo jednoglasno nakon izbora donijeli odluku da se ne ide u koaliciju sa SDA i PDA međutim, Mešalić i Begić uz podršku Komšića su odstupili od tih principa.“

Mahir Mešalić nije odgovarao na naše pozive. Prvi čovjek kantonalnog odbora tuzlanskog DF-a Zlatan Begić naglašava da su u koaliciju sa SDA ušli kako bi se obračunali sa ljudima koji dvije decenije upravljaju Tuzlanskim kantonom.

„Mi nismo ušli u koaliciju sa SDA i PDA. Ušli smo u koaliciju samo sa SDA. Suština je bila da se razbije ta osovina na relaciji SDA i PDA. Mi smo ušli u vlast da bi se ta priča onemogućila. Na inicijativu DF-a učinjeno je sve da se ovdje napravi građanski blog sa SDP-om, SBB-om Strankom za BIH međutim, imali smo problem jer je došlo do pucanja te priče jer ljudi nisu željeli da idu dalje u svrgavanje privatne PDA vlade. To su ljudi koji su kroz SDA dvije decenije upravljali Tuzlanskim kantonom i onda se prepakovali u PDA koja je svrgnuta na način da smo formirali skupštinsku većinu bez PDA.“

Navode o uticaju Abdurahmana Hodžića kao i medijske natpise o finansiranju kampanje Demokratske fronte Begić odlučno odbacuje. Kako navodi Abdurahmana Hodžića ne poznaje.

„Ja Abdurahmana Hodžića nisam sreo prije izborne kampanje, a ni za vrijeme izborne kampanje. DF na području TK se finansirala prvenstveno iz sredstava koje je stranka obezbjeđivala. Na kantonalni odbor nema niko uticaj. Sve odluke se donose na institucionalan način prilikom čega se u sistemu organa zauzimaju stavovi. Na naše nosioce izvršne i zakonodavne vlasti niko nema uticaja izuzev organa kantonalnog odbora. O bilo kojem pojedincu ne želim da razgovaram. Ukoliko ima bilo kakvog nemorala ja ću prvi ustati protiv toga. Mi smo pokazali izbacivanjem ove skupine iz DF-a da se znamo obračunati sa pojedincima iz naše stranke.“

Na naše pitanje je li upoznao Hodžića nakon izbora i da li su razgovarali o formiranju vlasti Begić kaže da van prostorija stranke ne razgovara sa bilo kim o vlasti, a da je Hodžića mogao sresti negdje u pozorištu ili u gradu.

Činjenicu da je Admir Andelija iz SDA na prijedlog DF-a imenovan na jednu od najvažnijih pozicija, mjesto direktora Elektroprivrede BiH Begić vidi kao primjer da DF na svaku poziciju imenuje najkompetentnije osobe poštujući zakonske procedure.

Samo čovjek i prijatelj stranaka

Navode o političkom uticaju na političke procese kao i koalicione partnere u vladi TK Abdurahman Hodžić odbacuje. Kako navodi on nema nikakvog uticaja.

„Nisam ja u strankama nikako. Ništa od toga nije tačno ja se malo družim sa ljudima. To su priče i ja nemam nikakvog uticaja. Poznajem puno ljudi i onda ljudi pričaju kad im nešto ne godi. Ja sam dobar sa svim ljudima. Ja sam Asimu iz SDA pomagao oko kampanje za lokalne izbore pa nije prošao. Ispade ja imam veze i sa SDP i sa SDA i sa SBB, ja sam samo dobar sa svim ljudima. Nisam smeće. Ja volim svoj narod i kod mene nema podjela na stranke.“

Abdurahman Hodžić ne vidi ništa sporno u sklapanju tenderskih ugovora u vrijednosti 2,5 milona KM sa Gradom Živinice na čijem čelu se nalazi Samir Kamenjaković sa kojim je u rodbinskim odnosima.

„Jesam u rodbinskim vezama sa Samirom Kamenjakovićem ali ja najmanje radim sa opštinom Živinice. Druge firme imaju više poslova. Ja sam po rangu četvrta ili peta firma u Živinicama i Sarajka i Holex imaju više poslova. Ljudi su dolazili i pregledali te ugovore meni je jedino žao što sam četvrta firma po prometu. Svi više rade, a o meni pričaju.“

Tvrdnje Bege Gutića o direktnom uticaju na rad Vlade TK na čijem čelu se nalazi Denijal Tulumović smatra apsurdnim. Također naglašava da poznaje Admira Andeliju ali da nije uticao na njegov izbor na poziciju direktora Elektroprivrede BIH.

„Kako ja mogu uticati na bilo šta. Sa Direkcijom puteva ja najmanje radim. Od deset firmi ja sam jedanaesti i meni bi bio najmanji interes da se nešto mijenja. Neka Bego priča šta je on radio ja ne pričam ni o kome. Problem je što je ovdje po pri put takva situacija da se ljudi ne prodaju za novac. Da je moglo za novac drugačije bi se koalicija napravila i tu bi bio PDA. Prvi put se desilo da ljudi neće ni novac, hoće kako treba. A što se tiče Andelije ni to nije tačno. Ko može uticati na izbor direktora Elektroprivrede?“

Prema dostupnim podacima iz CIN-ove baze podataka kao i podataka Agencija za javne nabavke firma HIH d.o.o. Živinice sa Elektroprivredom BIH kao i podružnice u Tuzli do 2015. godine potpisala je ugovore u vrijednosti preko 4 miliona KM.

Podsjećamo, izgradnja Termo bloka 7 je najveća investicija u oblasti energetike u vrijednosti skoro milijardu i 700 miliona KM koja će se u velikoj mjeri finansirati kreditnim zaduženjem građana BiH. Iako su poslovi pripremnih radova već dodijeljeni ostaje nam da vidimo  da li će Admir Andelija raspisati novi tender na kojem će pobjedu ostvariti HIH d.o.o. Živinice? Naravno sve u skladu sa zakonskim procedurama.

Piše: Predrag Blagovčanin/tacno.net:

Borba za tendere vrijedne stotine miliona KM: Ko će biti novi vladar Tuzlanskog kantona

 

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti