Bezvizni režim BiH pod lupom zbog migranata i organizovanog kriminala

0

Evropska komisija u svom izvještaju o uslovima koje zemlje treba da ispune, kako bi zadržale bezvizni režim u Šengenskoj zoni, navodi za Bosnu i Hercegovinu lošu koordinaciju u upravljanju migrantskom krizom i slabe presude na polju organizovanog kriminala. Ovo ne znači da smo izgubili bezvizni režim, ali ćemo biti pod lupom.

Evropska komisija zamjera BiH da je koordinacija unutar države jako slaba, kada su u pitanju migracije i dolasci državljana trećih zemalja koji se kreću na putu ka zoni Šengen plus. Potrebno je, navodi se u izvještaju, unaprijediti upravljanje granicama i migracijom.

“BiH mora da organizuje kampanje o pravima i obavezama u okviru bezviznog režima, da ojača kontrolu i nadzor granica, te da osigura efikasnu saradnju s članicama EU i evropskom agencijom za zaštitu granica Frontex”, stoji u izvještaju.

Takođe se navodi da BiH, ono što je potpisala ranije sa evropskim institucijama, nije ispunila.

“Recimo imenovanje kontakt osobe za saradnju s EUROPOL-om je nešto što kaska iako imamo već nekoliko godina potpisan sporazum sa EUROPOL-om, tako da postoje stvari koje već godinama unazad ne uspjevamo rješiti”, kazao je Rasim Ibrahimović, Inicijativa za monitoring evropskim integracijama.

U izvještaju se naglašava i nedostatak efikasnog pristupa procedurama za azil, ali i uslovi u kojima su smješteni migranti.

“I potrebe da BiH za osobe koje su gotovo isključivo u BiH privremeno i u prolazu prema zemljama članicama EU omogući tretman koji zadovoljava određene standarde. Bilo da se radi o smještaju, pružanju zdravstvenih usluga ili bilo čemu”, istakao je Adi Ćerimagić, analitičar Inicijative za evropsku stabilnost

U izvještaju Evropske komisije koja govori o zemljama kojima se produžava bezvizni režim u Šengen zoni, ne stoji kada je BiH u pitanju samo problem migracija i migranata, već i pravosuđe. U Komisiji nisu zadovoljni brojem presuda kada je u pitanju organizovani kriminal i korupcija

“Postoje sistematski nedostaci u operativnoj saradnji agencija za sprovođenje zakona, zbog nedostatka usklađenosti krivičnog zakona u zemlji, koji je izazvan lošom koordinacijom institucija i vrlo ograničenoj razmjeni obavještajnih podataka”, navodi se u izvještaju.

Rupe u Zakonu koje koriste kriminalci, malo presuda u slučaju korupcije, usvajanje i sprovođenje Zakona o sukobu interesa i zaštiti uzbunjivača. Sve su to nedostaci za koje nema političke volje da se isprave. Upravo je pravosuđe pod političkom šapom

“Svi vidimo svakodnevno i toliko dokaza se objavljuje na medijima o korupciji, ali niko ništa ne preduzima. Suština je u tome što naše vladajuće politike ne žele vladavinu zakona. One žele da su i sudije i tužioci. Zato ljudi odlaze i zbog toga je kolektivna apatija na sceni. Ne vjerujem da će se bilo šta promjeniti”, kazao je Branko Perić, sudija Suda BiH.

Ipak bezvizni režim ostaje, iako uslijed pandemije korona virusa nam to ništa ne znači, jer ne možemo dalje od naše granice. Da nije sve tako crno, EK je zaključila da su ispravljeni nedostaci iz prošlog izvještaja, a koji se tiču ispunjavanje uslova liberalizacije viza, odnosno mjere protiv zloupotreba bezviznog režima.