01.03.2024.
HomeNovostiFederacija BiH dobila budžet za 2024. godinu

Federacija BiH dobila budžet za 2024. godinu

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je predlagaču, Vladi, budžet FBiH za ovu godinu u iznosu od blizu 7,5 milijardi KM.

Prvo je saglasnost dao jučer Predstavnički dom na sjednici, a danas i Dom naroda na vanrednom zasjedanju. Podrška oba doma znači da budžet može stupiti na snagu po objavi.

Uporedo s budžetom, oba doma su većinom glasova odobrili i prateći akt, Zakon o izvršenju budžeta FBiH za 2024.

Također su dali saglasnost na finansijske ovogodišnje planove Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje i Zavoda za zapošljavanje, kao i na procjene planova navedenog drugog federalnog zavoda za 2025. i 2026.

Federalni ministar finansija Toni Kraljević, podsjećajući da je ukupni ovogodišnji budžetski iznos 7.474.800.209 KM, navodi i da je ovo najveći budžet ikad u Federaciji, za pola milijarde KM veći u odnosu na prošlogodišnji.

– Prvi put su izdvojena sredstva za novorođenčad u Federaciji. To je novi transfer Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u ukupnom iznosu od 16 miliona KM, koji se odnosi na jednokratnu novčanu pomoć za svako novorođeno dijete. Nadamo se da će u narednim godinama ova cifra imati trend rasta – rekao je novinarima jučer Kraljević.

U stavci predviđenoj za Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, deset miliona KM namijenjeno je za pomoć parovima bez djece za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje.

Po ministrovim riječima, predviđeno je više novca i za usklađivanje penzija u skladu sa zakonskim propisima.

– Naknade za boračke kategorije, po različitim osnovama su uvećane za 9,6 miliona KM, kao i za neratne invalide, civilne žrtve rata, za projekte namijenjene ovim kategorijama, tako da je za ove kategorije ukupni rast izdvajanja 57,7 miliona KM – istakao je Kraljević.

Kreditna linija putem Razvojne banke uvećana je za pet miliona KM za stambeno zbrinjavanje mladih te sad ukupno iznosi 20 miliona KM.

U oblasti poduzetništva, ministar napominje da su u parlamentarnoj proceduri dva zakona – o poduzetničkoj infrastrukturi i o poticaju razvoju male privrede. Te dvije stavke su značajno uvećane, za 18,4 miliona KM, čime će biti značajno povećana konkurentnost obrta u FBiH te malih i srednjih preduzeća.

– Kapitalni transferi prema općinama, gradovima i lokalnim zajednicama su uvećani za 50 miliona KM. To je ujedno i prilika da se za značajan dio infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samouprave osiguraju i dodatni izvori finansiranja. Za izgradnju sportske infrastrukture planirali smo 18 miliona KM i sve jedinice lokalne samouprave imat će pojednako prava aplicirati za ta sredstva kada bude objavljen javni poziv – naveo je Kraljević.

Za Fond solidarnosti, kako je naveo ministar, planirano je 50 miliona KM. To je dosad najveći iznos za ovaj fond, uvećan u odnosu na prošlogodišnje izdvajanje za 16,5 miliona KM.

Transferi za podršku poljoprivredi su povećani za 11 miliona KM u odnosu na 2023.

Zatim ukupni transferi  Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije veći su za 13,2 miliona KM, kao i tekući transferi Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 18,4 miliona KM, obrazložio je ministar Kraljević.

Osim vanrednu sjednicu na kojoj su odobreni budžet i navedeni drugi akti, Dom naroda je danas održao i redovnu, u čijem je toku usvojen federalni zakon koji je odranije kolokvijalno u javnosti nazvan ‘zakonom o registraciji osuđenih pedofila’.

Puni naziv ovog akta je Zakon o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Propisuje formiranje policijskog registra o počiniocima krivičnih djela ove vrste, obavezu školama i drugim institucijama u čijem je djelokrugu rad s djecom i maloljetnicima da prije upošljavanja novih kadrova provjere jesu li imena kandidata u ovom registru. Također Zakon podrazumijeva da osuđeni počinioci ne mogu prilaziti školama ili manifesatijama gdje se okupljaju djeca i maloljetni, kao i da se moraju javljati policiji ako mijenjanju boravište, a ako putuju izvan mjesta boravka, moraju naznačiti gdje idu i koliko se namjeravaju zadržati.

Današnji rad Doma naroda je završen, datum narednog zasjedanja će biti poznat naknadno.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti