20.05.2024.
HomeNovostiNastavlja se trend zagađenja zraka u Tuzlanskom kantonu

Nastavlja se trend zagađenja zraka u Tuzlanskom kantonu

Dolaskom hladnijih dana i početkom sezone grijanja, u Tuzli je primjetno zagađenje zraka na što ukazuju i podaci s mjernih stanica. Kao i ranije, povećane su koncentracije sumpordioksida i čestica PM2.5, što može negativno uticati na zdravlje stanovništva, posebno ranjivih kategorija kao što su stariji, osobe s hroničnim bolestima i djeca – kazala je Feni stručna saradnica u Centru za ekologiju i energiju u Tuzli Amra Skramončin.

Centar za ekologiju i energiju nedavno je u okviru projekta “Mladi za čist zrak“, kojeg implementira u partnerstvu s UNICEF-om zajedno sa grupom mladih i njihovih profesora iz Lukavca, Živinica i Banovića, pokrenuo inicijativu za izradu kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka kod Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona.

Toplotne pumpe

– Očekujemo da u narednom periodu Ministarstvo pokrene aktivnosti u cilju izrade kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka, kao što je predviđeno u članu 29. Zakona o zaštiti zraka u FBiH. Naravno, nakon što plan bude urađen, veoma je važno odmah krenuti s njegovom implementacijom – istakla je Skramončin.

Pored toga, kako je rekla, Grad Tuzla i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK imaju programe kroz koje subvencioniraju mjere za smanjenje zagađenja zraka i na taj način pomažu građanima da izoliraju i utople svoje domove, ugrade toplotne pumpe i slično.

-CEE je zajedno s partnerskim organizacijama – Forum za zaštitu okoliša iz Lukavca, PD Drenik iz Živinica i UŽ Sretna žena iz Banovića – pokrenuo inicijative da se slični programi usvoje i u ovim lokalnim zajednicama. U Lukavcu i Živinicama se očekuje da će u budžetima za narednu godinu biti uvrštene budžetske stavke za ovu potrebu – kaže Skramončin.

Kako je navela, s obzirom na trend zagađenja koji je prisutan zadnjih godina na ovom području, ni ove zime se ne očekuje da će biti znatnih promjena.

-Pretpostavljamo da će zagađenje zraka biti slično, kao i prethodnih godina – dodala je.

Kvalitet ozbiljno narušen

Podsjeća da je prema Izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2022. godinu, kvalitet zraka u Tuzli, Lukavcu i Živinicama ozbiljno narušen u mjeri u kojoj ozbiljno može narušiti zdravlje ljudi vrlo visokim godišnjim koncentracijama lebdećih čestica PM2.5 i brojem dana s visokim koncentracijama PM2.5 čestica na svim mjernim mjestima.

-Slično je stanje i sa koncentracijama sumpordioksida – veliki broj satnih i dnevnih vrijednosti u kojima su mjerene koncentracije bile iznad propisanih. Ovakvo zagađenje zraka je prisutno već duži niz godina, što se može vidjeti iz spomenutog Izvještaja – ističe Skramončin.

“Zahvaljujući” klimatskim promjenama i toplom vremenu koje smo imali do nedavno, zagađenje zraka, kako je konstatovala, krenulo je nešto kasnije nego prethodnih godina. Međutim, već sada je vidljivo da se trend zagađenja nastavlja i da je zrak prekomjerno zagađen, što pokazuju i podaci s mjernih stanica u Tuzli, Lukavcu i Živinicama.

Podizanje svijesti kod građana

-Sa ciljem dodatnog informisanja građana i podizanja svijesti, mi smo kroz projekat Eko HuB Tuzla kojeg implementiramo u sklopu projekta ‘Misli o prirodi!’ koje realizuje Centar za promociju civilnog društva, a podržava Švedska, nabavili i četiri uređaja za mjerenje kvaliteta zraka koje smo postavili na dodatnim lokacijama u ova tri grada i još jedan u Banovićima.

Prema podacima s ovih uređaja, koji su veoma indikativni, vidljivo je da je zrak prekomjerno zagađen u svim spomenutim lokalnim zajednicama. U okviru projekta kojeg realiziramo u partnerstvu s UNICEF-om nabavljeno je još dodatnih 10 uređaja koji će u narednom periodu biti postavljeni na određenim školama u 10 bh. gradova – kazala je Feni Skramončin.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti