15.07.2024.
HomeNovostiBiH: Sa lažnim diplomama do posla u sudovima, školama pa čak i...

BiH: Sa lažnim diplomama do posla u sudovima, školama pa čak i vrtićima

Podaci koje je do sada dobila državna Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije o tome šta je otkriveno na pojedinim nivoima vlasti pokazuju svu ozbiljnost situacije i opravdanost postupka revizije diploma.

Do sada izvršene provjere su pokazale da su sa lažnim diplomama neki uspjeli dobiti posao u raznim institucijama, službama, državnim firmama, sudovima, tužilaštvima, elektroprivredama, telekomima, međunarodnim aerodromima, kazneno-popravnim zavodima, bolnicama, domovima zdravlja, poreznim upravama, pozorištima, muzejima, bibliotekama, univerzitetima, osnovnim i srednjim školama, čak i u vrtićima.

Agencija je prije pet godina započela proces revizije diploma aktom koji je upućen Vijeću ministara BiH. Dvije godine poslije, inicijativu za provjeru diploma Agencija je poslala prema svim tijelima za sprječavanje korupcije u BiH.

Prioritet institucija koje žele da se bore protiv korupcije

Prvu informaciju od svih tijela za sprječavanje korupcije o trenutnom stanju u vezi sa pokretanjem procesa revizije diploma zatražili su u septembru 2019. godine. Ukazujući na važnost ovog procesa, informaciju od tijela zvanično smo zatražili još dva putam, u avgustu 2020. i martu 2022 godine.

Agenciji su do sada informacije dostavili Antikorupcijski tim Vlade Federacije BiH, Radno tijelo Vlade Unsko-sanskog kantona, Ured za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona, Tim Vlade Srednjebosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, Tim za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona, Tim za sprječavanje korupcije Županije Posavske i Povjerenstvo za sprječavanje korupcije Županije Zapadnohercegovačke.

„Koristimo ovu priliku da pozovemo institucije i timove za sprječavanje korupcije koji nisu pokrenuli proces provjere diploma da to učine u najkraćem mogućem roku te da Agenciji dostave informaciju/izvještaj u vezi s tim. Ovo pitanje mora biti visoko na listi prioriteta svih institucija koje žele da se bore protiv korupcije. Agencija će, svakako, i dalje pratiti proces provjere diploma te ćemo putem timova za sprečavanje korupcije tražiti da se na najbolji mogući način po građane BiH završi ovaj proces“, rekla je Sanita Sivić, stručna savjetnica za odnose s javnošću u Agenciji.

U izvještaju Vlade FBIH navodi se da su pronađene 92 nevjerodostojne diplome u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač FBiH te gospodarskim društvima u većinskom vlasništvu FBiH.

Radno tijelo Vlade Unsko-sanskog kantona od 2019. godine do danas, Sektoru kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, proslijedila je na nadležno postupanje dokumentaciju za 52 osobe koju je zaprimila od institucija koje su vršile provjere.

U postupku revizije diploma zaposlenika u institucijama i ustanovama Zeničko-dobojskog kantona do sada je izvršena provjera ukupno 8.469 diploma/svjedodžbi, od kojih je potvrđena vjerodostojnost za 8.039 diploma/svjedodžbi, za 26 diploma/svjedodžbi nije mogla biti izvršena provjera jer je tokom rata dio dokumentacije i matičnih knjiga uništen, dok za 33 diplome/svjedodžbe nije mogla biti potvrđena vjerodostojnost.

Krivotvorene srednjoškolske i fakultetske diplome

Prema podacima Tima Vlade SBK/KSB dostavljenih Agenciji, u postupku revizije diploma, prema posljednjem izvještaju od 30.06.2021. godine, navedeno je da je planirana provjera za 7064 diplome, da je do sada izvršena provjera 5145 diploma, od čega je utvrđeno da postoji sumnja za 50 diploma/svjedodžbi da su krivotvoreno/falsificirane.

U Kantonu Sarajevo, prema podacima Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom utvrđeno je da za 82 osobe obrazovne institucije nisu mogle potvrditi vjerodostojnost njihovih diploma (79 diploma srednje škole i tri fakultetske diplome) nakon čega je Ured u tim predmetima podnio kaznene prijave nadležnom tužilaštvu na postupanje.

Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona zatražena je provjera diploma u svim javnim ustanovama na ovom području. Tim za prevenciju korupcije Vlade TK nakon toga dostavio je podatak da je izvršena provjera za 385 diploma izabranih dužnosnika i državnih službenika, od čega je 370 diploma stečeno na teritoriju BIH i sve su vjerodostojne i ispravne, 15 diploma je stečeno van BiH od kojih je šest diploma vjerodostojno i ispravno dok za ostalih devet još uvijek nisu dostavljene informacije.

Tim za sprječavanje korupcije Županije Posavske obavijestio je Agenciju da u ovoj županiji nije pokrenuta revizija diploma, s obzirom na to da je u toku formiranje odjela za borbu protiv korupcije pri Uredu za razvoj i europske integracije.

Povjerenstvo za sprječavanje korupcije Županije Zapadnohercegovačke obavijestilo je Agenciju da je inicijativa za reviziju diploma u ŽZH dostavljena Vladi na postupanje te da će prikupljeni podaci biti dostavljeni Agenciji.

Saznali smo da proces provjere vjerodostojnosti diploma zaposlenih u institucijama, ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Bosanskopodrinjski kanton Goražde nije tekao zadovoljavajućom dinamikom, jer „značajan broj institucija nije blagovremeno i u skladu s rokovima definiranim posebnim uputstvom, poduzimao potrebne aktivnosti”. Prema informaciji iz aprila izvršena je provjera 1.035 diploma te je utvrđeno da pet osoba nema vjerodostojnu diplomu i protiv njih su pokrenuti odgovarajući postupci.

Stranačka pripadnost jača od znanja

Provjera preostalih 165 diploma nije izvršena, jer za 46 osoba određene institucije i ustanove nisu blagovremeno dostavile zahtjev za provjeru, tako da provjera ni do danas nije izvršena. Za 16 osoba nije izvršena adekvatna i potpuna provjera, a za 103 osobe škole i fakulteti još uvijek nisu izvršili provjeru jer traže naknadu i provjera tih diploma će se izvršiti preko nadležne inspekcije za obrazovanje.

Prema riječima Dževada Drine, profesora sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, ovakva situacija ima samo jedno ime – korupcija. Veli da je danas dovoljan sumnjiv papir ali i nesumnjiva stranačka knjižica za posao.

I zaista je tako. Stranačka pripadnost ili povezanost sa ljudima na vlasti uglavnom su bitniji od sposobnosti ljudi. Porazno je da neko sa lažnom diplomom vaspita djecu u vrtiću i uči djecu u školi. Dosta toga je obezvrijeđeno. Treba raditi na tome da se ovo iskorijeni. Naravnio, ništa ne može preko noći, pa ni ova borba.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti