14.07.2024.
HomeNovostiFinansijski košmar za Vladu FBiH: Kako vratiti milijardu i 200 miliona KM?

Finansijski košmar za Vladu FBiH: Kako vratiti milijardu i 200 miliona KM?

Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine zvanično je objavilo obimnu odluku kojom je proglasilo nezakonitom garanciju Vlade FBiH za kreditno zaduženje Elektroprivrede BiH kod kineske uvozno-izvozne banke EXIM radi gradnje Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, saznaje Fokus.ba.

Vijeće za državnu pomoć BiH ovom odlukom nalaže Federalnom ministarstvu finansija, kao formalnom davaocu državne pomoći, da poduzme mjere za povrat nezakonito dodijeljene pomoći i to od korisnika Elektroprivrede BIH uvećane za iznos zatezne kamate od dana kada je nezakonita pomoć data na korištenje od dana povrata njenog iznosa, te da obavijesti Vijeće o izvršenom povratu.

Kao što je poznato, ovaj mega-projekat, koji je od samog početka bio upitan za Evropsku uniju kao i Energetsku zajednicu, koja je još u decembru 2021. godine utvrdila da je državna pomoć nezakonita, već je davno propao.

Međutim, ovom zvaničnom odlukom Vijeća za državnu pomoć na koju nije dozvoljeno ulaganje žalbe uslijedit će sada svojevrni košmar za Vladu FBiH. Vlada FBiH je, naime, Odlukom o izdavanju garancije FBiH Elektroprivredi za kreditno zaduženje kod kineske banke od 17. augusta 2018. godine utvrdila da iznos garancije uvećan za kamatu i pripadajuće troškove iznosi 613.990.000 eura! Riječ je dakle o punom iznosu na kredit.

Rješenje Vijeća za državnu pomoć

Formalno pravno, taj se iznos uz zatezne kamate, kako navodi Vijeće, mora vratiti. Svakako, sada je pitanje koliko je od toga već (nepovratno) utrošeno.

Do sada je poznato slijedeće: Već je potrošeno više od 300 miliona KM i to, prema zvaničnim informacijama, 92.321.326 KM utrošenih u pripremu realizacije projekta, kao i 211.917.603 KM, koliko je Elektroprivreda BiH uplatila avansno izvođaču, a to je kineski konzorcij.

Odluka Vlade FBiH o garanciji

Treba naglasiti da je Vijeće za državnu pomoć u avgustu 2018. svojom odluku prvobitno odobrilo izdavanje garancije za državnu pomoć, da bi na zasjedanju u junu ove godine, donijelo dijametralno suprotnu odluku, oslanjajući se na odluku Energetske zajednice.

Upravo u rješenju Vijeća za državnu pomoć iz 2018. stoji da je 15 posto vrijednosti ugovora bio predujam, dok je 85 posto vrijednost ugovora u skladu sa dinamikom izvođenja radova. Kada je riječ o predujmu, 140 milion KM Kinezima je isplaćeno iz kredita, dok je Elektroprivreda iz vlastitih sredstava isplatila 72 miliona KM.

Kredit kod Exim banke iznosio je 1,2 milijarde KM, no budući da ukupna investicija iznosi 1,5 milijardi KM, ostatak je ulaganje Elektroprivrede i to 120 miliona KM iz vlastitih sredstava, a 140 miliona KM putem domaćih kredita. Ovdje se još naglašava da kada se vrijednosti investicije dodaju finansijski troškovi za vrijeme gradnje onda se dolazi na ukupnu vrijednost od oko 1,8 milijardi KM.

Odluka o finansiranju

Treba naglasiti i to da je EP BiH odlukom Vlade bila dužna, u korist Garantnog fonda FBiH uplatiti jednokratne naknade: premiju od 39,6 miliona KM i proviziju od 8 milion KM.

Kada je riječ o nezakonitosti kod izdavanja garancije za državnu pomoć u odluci Vijeća za državnu pomoć se navodi da državna garancija (u ovom slučaju Vlade FBiH) može biti dodijeljena u vrijednosti do 80 posto investicije. U slučaju Bloka 7 data je na stopostotni iznos, plus kamate i druge povezane troškove.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti