ZA PRIVATNE FIRME NOVCA UVIJEK IMA: Rudnik Kreka namjerava potrošiti 7,7 miliona maraka za iznajmljivanje opreme i rudara

0

Rudnik Kreka Tuzla najveći je dužnik od svih rudnika Koncerna sa obvezama preko 340 miliona maraka, osim toga opterećuju ih i pad proizvodnje te problemi sa viškom od oko 500 administrativnih radnika. Prošlu godinu Rudnik Kreka završio je sa gubitkom od 29,4 miliona maraka. Bez obzira na ove činjenice u Rudniku Kreka se ne štedi. Samo od početka godine ovaj rudnik sklopio je pet ugovora ukupne vrijednosti više od 3,8 miliona maraka za iznajmljivanje rudarske mehanizacije i rudara od privatnih firmi. Osim ovih ugovora 25. marta Rudnik Kreka raspisao je novi tender za iznajmljivanje rudarske mehanizacije vrijedan 3,9 miliona maraka. Ovim tenderima, uprkos lošoj finansijskoj situaciji u kojoj se nalazi Rudnik Kreka, nastavljena je dugogodišnja praksa trošenja milionskih iznosa na iznajmljivanje opreme a i rudara od privatnih firmih.

U prvoj sedmici januara ove godine Rudnik Kreka sklopio je ugovor sa firmom Rudar iz Tuzle za „usluge trećih lica na izradi jamskih prostorija“  za potrebe Rudnika Mramor vrijedan 998.388 KM bez PDV-a.

Nekoliko dana kasnije, 18-tog januara Rudnik Kreka donosi odluku o izboru firme Heez transport iz Tuzle kao najpovoljnijeg ponuđača za usluge iznajmljivanja buldožera. Vrijednost ugovora 1.144.821 KM sa PDV-om.

 

Isti dan iz Rudnika Kreka ova firma izabrana je kao najpovoljniji ponuđač i za nabavku usluga iznajmljivanja bagera-kašikara. Vrijednost ugovora 636.012 KM sa PDV-om.

Nabavka je pokrenuta putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, obzirom da je stanje radnih kosina u PK “Šikulje” i PK “Dubrave” izašlo iz okvira projektovanih veličina, te je pomoćna mehanizacija neophodna kako bi se tehnološki upravljalo radnim kosinama i spriječilo klizanje masa koje bi mogle ugroziti sigurnost ljudi i opreme, te obezbijedili odstupni putevi i pozicije za izmještanje rudarske mehanizacije na sigurno, izvan zahvata potencijalnih klizišta. Ugovori po provedenom pregovaračkom postupku će biti primjenjivani do okončanja pokrenutog otvorenog postupka javne nabavke“, navedeno je u obrazloženju obje odluke o izboru firme Heez transport kao najpovoljnijeg ponuđača.

Krajem februara  v.d. direktora Kreke Hasan Bleković i prokurista Adil Bašić donose novu odluku o izboru firme MHI kompani iz Lukavca kao najpovoljnijeg ponuđača za usluge iznajmljivanja budožera. Vrijednost ugovora 826.815 KM sa PDV-om.

 

 

I ova nabavka provedena je pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja a u obrazloženju odluke o izboru firme MHI kompani Lukavac iz Kreke su naveli da je poziv za pregovarački postupak objavljen na web stranici rudnika te istovremeno, putem faxa i e-maila, upućen ovoj firmi.

Kao razlog za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja iz Rudnika Kreka su naveli da je to zbog „dokazivih  razloga krajnje hitnosti prouzrokovane događajima nepredvidivim za ugovorni organ, ne mogu ispoštovati Zakonom utvrđeni minimalni rokovi za otvoreni, ograničeni ili pregovarački postupak s objavom obavijesti“.

Isto obrazloženje navedeno je i za dodjelu ugovora firmi Tevekkul d.o.o iz Tuzle za iznajmljivanje bagera čistača traka. Vrijednost ugovora 253.680 KM bez PDV-a.

Krajem marta Rudnik Kreka raspisuje novi tender za iznajmljivanje pomoćne mehanizacije za potrebe Rudnika. Procijenjena vrijednost nabavke 3.984.000 KM bez PDV-a od toga za iznajmljivanje buldožera različitih snaga 2.592.000 KM bez PDV-a, iznajmljivanje bagera kašikara 768.000 KM i za iznajmljivanje bagera čistača traka 624.000 KM.

(zurnal.info)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here