14.07.2024.
HomeNovostiZloupotrebe u javnom preduzeću: BH Pošta prošle godine primila 195 osoba u...

Zloupotrebe u javnom preduzeću: BH Pošta prošle godine primila 195 osoba u radni odnos bez konkursa

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine objavio je izvještaj o finansijskoj reviziji Javnog preduzeća “BH Pošta” za 2023. godinu, u kojem je ukazano na nekoliko propusta.

U izvještaju se navodi da je prijem 195 zaposlenika u radni odnos izvršen bez procedure javnog oglašavanja, primjenjujući izuzeća shodno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH.

“Međutim, Društvo je angažovanje osoba na određeno vrijeme vršilo tokom cijele godine, čime nisu ispunjeni uslovi iz Uredbe s obzirom na to da se radi o sistematizovanim radnim mjestima za koja je trebalo provesti procedure javnog oglašavanja. Na ovaj način nije ispoštovana transparentnost prilikom zapošljavanja u skladu sa Zakonom o radu”, navodi se.

Također, kod provođenja postupaka javnih nabavki roba, usluga i radova u iznosu od najmanje 1.797.260 KM tenderska dokumentacija nije sačinjavana na način da omogući aktivnu i pravičnu konkurenciju, te nije osigurana realizacija prema potpisanim ugovorima, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

“Također, Plan javnih nabavki nije donesen u skladu sa stvarnim potrebama Društva, što je za posljedicu imalo realizaciju od samo 45,92 posto”, dodaje se.

Prema ovom izvještaju, sporno je i interno raspoređivanje zaposlenika unutar firme.

Pravilnikom o radu i Prilozima koji čine njegov dio regulisana su pravila raspoređivanja zaposlenika u okviru radnih jedinica. U toku 2023. godine generalni direktor dao je saglasnost za 300 internih premještaja zaposlenika.

“Premještaj je izvršen na osnovu prijedloga nadležnih rukovodilaca za raspoređivanje zaposlenika, zahtjeva za trajni preraspored postojećih zaposlenika na drugo radno mjesto sa većim koeficijentima plate i iz ličnih razloga zaposlenika. Društvo ne vrši ocjenjivanje rada zaposlenika, ne postoji procedura ni kriterij odabira kadrova za preraspoređivanje, ne raspisuje se interni konkurs, ne oglašava se na oglasnoj ploči, na osnovu čega bi svi zaposlenici bili upoznati i imali pravo da se prijave ukoliko ispunjavanju uslove za premještaj/napredovanje. Zbog navedenog smatramo da ovaj način unapređivanja, odnosno internog premještanja nije dovoljno transparentan i ne možemo se uvjeriti da su na ovakav način odabrani najkvalitetniji kadrovi za određena radna mjesta s obzirom na to da nije obezbijeđena transparentnost samog procesa”, navodi se.

U nastavku izvještaja detaljnije se govori o prijemu 195 uposlenika bez procedure javnog oglašavanja.

“U toku 2023. godine na neodređeno vrijeme, putem javnog oglašavanja, primljeno je 197 zaposlenih. Bez provođenja javnog oglašavanja, odnosno primjenom člana 5. stav b) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH primljeno je 195 zaposlenika (najvećim dijelom poštari, poštari dostavljači – 138, operator – šalterski radnik – 18). Taj član propisuje izuzeće od javnog oglašavanja, odnosno prijem u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do šest mjeseci, jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto. Uvidom u procedure zapošljavanja i relevantnu dokumentaciju utvrdili smo nepoštovanje navedenog člana s obzirom na to da se kod pojedinih slučajeva radilo o zapošljavanju osoba na duži period, odnosno nije se vršilo jednokratno kako to nalaže član 5. Uredbe”, navodi se.

Dodaje se da su se nakon isteka zakonskog roka od šest mjeseci zaključivani novi ugovori sa istim osobama bez prekida ili s kraćim prekidima između ugovora.

“U toku 2023. godine dva zaposlenika angažovana su bez pauze između ugovora, radno mjesto poštar dostavljač. Navedeni način zapošljavanja nastavljen je i u 2024. godini. Zaposlenicima koji su radni odnos zasnovali po osnovu Uredbe u 2023. godini radni odnos je prekinut 30. 12. 2023. godine, u skladu sa članom 11. stav 3. Priloga br. 2 (Izmjena u primjeni od januara 2023. godine). Isti zaposlenici su angažovani po osnovu Uredbe početkom januara 2024. godine uz kraću pauzu od pet dana (najmanje 44 zaposlenika bez izmjene opisa radnog mjesta). Ovakav način zapošljavanja pravda se hitnošću obavljanja poslova, nepredviđenim povećanjem obima poslova, zamjenom zaposlenika na godišnjim odmorima i bolovanjima. Međutim, ako uzmemo u obzir da je angažovanje osoba na određeno vrijeme vršeno tokom cijele godine, postavlja se pitanje ispunjenosti uslova hitnosti s obzirom na to da se radi o sistematizovanim radnim mjestima za koja je trebalo provesti procedure zapošljavanja putem obaveznog javnog oglašavanja”, navodi se u izvještaju.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti