Zbog politikanata u Tuzlanskom kantonu građani bi od 1. januara mogli ostati bez besplatne zdravstvene zaštite

0

Skupština Tuzlanskog kantona na jučerašnjoj hitnoj sjednici nije usvojila dnevni red na kojem se našao i finansijski plan Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja za iduću godinu.

Ukoliko neki od spomenutih dokumenata ne bude usvojen do kraja ove godine, odnosno do 31. decembra, kako su upozorili iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, osiguranici iz najmnogoljudnijeg kantona u Federaciji BiH od 1. januara 2021. mogli bi ostati bez besplatne zdravstvene zaštite.

U svojoj urgenciji Skupštini Tuzlanskog kantona iz Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja su naveli da, ukoliko se do 31. decembra 2020. godine ne usvoji odluka o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u tom kantonu za period od 1. januara do 31. marta 2021. ili finansijski plan, ovaj zavod bi morao obavijestiti sve ugovorne zdravstvene ustanove da od prvog dana iduće godine više nemaju zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite te da prestanu njegovu implementaciju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Riječ je o 13 domova zdravlja, Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, Općoj bolnici u Gračanici, Banji Ilidži u Gradačcu, Zavodu za javno zdravstvo TK te javnim i privatnim ustanovama koje pružaju usluge CT i MRI dijagnostike.

“Neophodno je navesti da većina zdravstvenih ustanova nije u mogućnosti da isplati plaću za decembar 2020. godine, a da im se ne doznače akontativno sredstva za januar 2021. godine te bi pri tome oko 80 posto radnika i saradnika na području TK čekalo na isplatu plaća do usvajanja jednog od dokumenata”, naveo je u urgenciji direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Denis Husić.

Kako je obrazložio, postojeći ugovori su zaključeni do 31. decembra ove godine, a kako ne bi bila utvrđena finansijska sredstva za pružanje zdravstvene zaštite, niti odluka o privremenom finansiranju, niti finansijski plan, ne bi postojala mogućnost ni eventualnog zaključivanja aneksa postojećih ugovora do trenutka usvajanja nekog od ranije spomenuta dva dokumenta.

“Pored toga, ljekari ne bi smjeli propisivati lijekove s liste lijekova i ortopedskih i drugih pomagala zbog nezaključivanja ugovora sa zavodom od 1. januara 2021. godine. Zavod bi morao obavijestiti sve ugovorne apoteke da prestanu izdavati ranije izdate recepte za lijekove s liste lijekova i ortopedskih i drugih pomagala, jer ne bi bio u mogućnosti da prihvata nove obaveze u 2021. godini”, upozorio je Husić.

Iz neusvajanja finansijskog plana zavoda ili odluke o privremenom finansiranju proizašla bi i obustava svih prava osiguranih osoba iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao što su naknade plaća, liječenje izvan kantona, liječenje u inozemstvu, biomedicinska oplodnja i tako dalje.

“Nadamo se da ste svjesni ozbiljnosti situacije, posebno s epidemiološkog aspekta zbog pojave koronavirusa te da bi rad zdravstvenih ustanova koje pružaju zdravstvenu zaštitu bio ugrožen, a sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe s 1. januarom 2021. godine bi bila obustavljena”, navedeno je u dopisu.

Kako smo dosad u nekoliko navrata pisali, Tuzlanski kanton nalazi se u velikoj krizi zbog činjenice da aktuelna Kantonalna vlada više nema većinu.

Budžet za iduću godinu nije usvojen, a neizvjesno je i da li će biti prihvaćena odluka o privremenom finansiranju zbog uslova SDP-a, SBB-a, Naše stranke i PDA koji imaju većinu u skupštini. Kako su jučer kazali, uslov za prihvatanje dokumenata je odluka aktuelnog saziva vlade, na čijem čelu se nalazi premijer Denijal Tulumović iz SDA, o podnošenju ostavke.

A.K./Klix.ba