20.06.2024.
HomeNovostiZakon o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo povučen, ministrica dala ostavku

Zakon o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo povučen, ministrica dala ostavku

Jedan od profesora koji je ukazivao na manjkavosti novog zakona o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Samir Arnautović, s kojim smo razgovarali u Federaciji danas.

Kaže da su odsjeci za sociologiju i filozofiju izašli javno sa svojim stavovima koji su zasnovani na znanju, principima znanja i znanosti.

“Univerzitet nije institucija koja treba bilo kome da omogući da bude profesor, nego da razvija društvo. Osnovna funkcija univerziteta je razvoj društva. Nažalost, ministrica umjesto da je ušla u dijalog s onima koji drugačije misle i koji imaju argumente za svoje poglede, ona je krenula u jednu medijsku kampanju protiv profesora Filozofskog fakulteta, čak idući dotle da ih optužuje kako su neradnici, kako samo sjede kod kuće i koji su teret društva.”

U procesu postajanja profesorom objavljuju se naučni radovi, a novim zakonom bi se pojavio problem da, ukoliko se radovi ne objave u nekim od časopisa koji su navedeni u bazama, se ne može  dobiti zvanje profesora.

Arnautović ističe da je glavna zamjerka da se zakonom zahtijeva nešto što Ministarstvo nije u mogućnosti da ispuni, barem za društvene i humanističke znanosti.

“Najcitiranije publikacije i baze se ne mogu odnositi na društvene i humanističke znanosti, jer to nisu znanosti koje imaju komercijalnu važnost. Druga dva segmenta nisu ništa manje loša i destruktivna i subverzivna po društvo jer vode uništavanju društvene i humanističke misli u BiH, a samim tim i podrivanje same BiH kao države. Prvi segment je sama organizacija Univerziteta. Prema ovom Nacrtu imate nevjerovatne diktatorske ovlasti koje ima rektor i Senat. Rektor i Senat nikome ne odgovaraju. Grupica ljudi u Senatu bira rektora, bez ikakve odgovornosti. Oni zastupaju isključivo svoje mišljenje. Pri tome se izbor u Senat ne vodi nijednim normalnim, civilizacijskim kriterijem. Filozofski fakultet je u Senatu, prema ovom zakonu, zastupljen kao jedan institut koji ima pet zaposlenih ili kao jedan student. Treća stvar je što je zakon u potpunosti destimulativan. Zakon je isključivo represivan i nedemokratski. Zakon od Univerziteta pravi najnedemokratskiju instituciju u BiH. Prema ovom zakonu dekana može da smijeni rektor kad god hoće, bez ikakvog odnosa, posljedica ili pitanja Vijeća koje je izabralo dekana. Nema nijedne stimulativne mjere, da se podstakne znanstveni razvoj. Nema nijedne odredbe u kojoj Ministarstvo preuzima obavezu da formira časopise.”

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti