– Nastavljen je trend pada vlastitih prihoda Univerziteta u Tuzli, pa su oni manji za 6,36 posto, dok su izdaci za Univerzitet iz budžetskih sredstava veći za 12,87 posto u odnosu na 2018. godinu. U izvještaju o radu nije navedena mjera za poboljšanje finansijske situacije, a pri tome posebno mislim na dug od 13,5 miliona KM, nastao sklapanjem ugovora s vanjskim saradnicima – rekla je resorna ministrica Fahreta Brašnjić.

Kapitalni izdaci, dodala je, manji su za 15,41 posto, a ono što je planirano realizirano je samo u procentu od 33,15 posto.

– Realizacija projekta izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli ide veoma sporo i možemo reći da deset godina nakon preuzimanja lokacije, praktično se ništa značajno ne mijenja. Godinama imamo idejno rješenje, a ono još nije dobilo urbanističku saglasnost – rekla je Brašnjić i naglasila da rukovodstvo Univerziteta treba da ponudi rješenja za probleme.

Ono što je vidljivio iz izvještaja o radu je da Univerzitet u Tuzli nije stvorio nikakav gubitak u 2019. godini. Naime, prihodi iznose 33,47 miliona KM, a iz 2018. godine preneseno je neutrošenih 4,23 miliona, pa su ukupni prikazani prihodi 37,7 miliona maraka. Rashodi pak iznose 33,33 miliona KM, pa je za prenos u 2020. godinu ostalo 4,36 miliona KM. Također, iz izvještaja možemo vidjeti da su vlastiti prihodi Univeziteta sa 18,49 miliona KM, pali na 9,65 milona maraka. Istovremeno, povećano je izdvajanje iz budžeta kantona sa 10,49 miliona u 2018. godini, na 12,66 miliona KM u prošloj godini.

– Rukovodstvo Univerziteta treba da se bavi organizacijom, pa naravno i finansijskom stabilnosti. O smjeni rukovodstva se još ne govori – rekla je Brašnjić.

Najveći uzrok pada vlastitih prihoda je manjak studeneta, koji je posebno bio izražen na upisu na prethodnu akademsku godinu.

– Tražena je saglasnost za upis 2.130 studenata, a u konačnici je upisano 1.468 u akademskoj 2018/2019. godini. Mislim da ove godine nećemo imati tako značajan pad, jer nismo imali prijemni ispit, pa očekujemo stabilno stanje – navodi Brašnjić.

Neusvajanje izvještaja neke institucije često upućuje da se spremaju neke kadrovske promjene. Hoće li Univerzitet u Tuzli potvrditi to nepisano pravilo ili će biti izuzetak, ostaje da vidimo.