Umro je, a pravdu dočekao nije: BiH diskriminisala prava Svetozara Pudarića tokom kandidature za Predsjedništvo BiH

0

Evropski sud za ljudska prava je danas, 08.12.2020. godine u predmetu broj 55799/18 (Pudarić protiv BiH) presudio da je BiH diskriminisala prava Svetozara Pudarića tokom kandidature za člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda s teritorije FBiH, potvrdio je za FTV Nedim Ademović, ekspert za Ustavno pravo.

Ovo je još jedna u nizu presuda Evropskog suda za ljudska prava koja je potvrdila da je Ustav BiH diskriminatoran za mnoge građane zbog njihove etničke (ne)pripadnosti. Ova presuda ukazuje da odredba člana V Ustava BiH ne zadovoljava standarde zabranjene diskriminacije iz člana 1. Dopunskog protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju jer ne garantuje političku ravnopravnost građana.

Svetozar Pudarić, bivši potpredsjednik Federacije BiH i dugogodišnji član Socijaldemokratske partije (SDP) Bosne i Hercegovine umro je u Sarajevo 09. marta 2020. godine.

Pudarić je rođen 1959. godine u Sarajevu. Završio je studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1983. godine.

U politiku je ušao 1976. godine, pristupivši Komunističkoj partiji (KP) Jugoslavije. Nakon gašenja KP-a 1990. godine postao je član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.

Nakon završetka studija 1984. godine, radio je u Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine (BiH). Tu je radio sve do 1993. godine.

Tokom 1991. i 1992. je bio odbornik u Skupštini Grada Sarajeva, a potom član Ratnog predsjedništva glavnog grada BiH.

Na općim izborima 2002. godine izabran je za zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo te je delegiran u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.