01.03.2024.
HomeNovostiU Kantonu Sarajevo uskoro povećanje plata radnicima u obrazovanju, u Tuzlanskom kantonu...

U Kantonu Sarajevo uskoro povećanje plata radnicima u obrazovanju, u Tuzlanskom kantonu o tome niko i ne razmišlja

U okviru pregovaračkog procesa oko Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo želi jasno naglasiti svoju kao i opredijeljenost Vlade Kantona Sarajevo na podizanju standarda radnika u obrazovanju na svim nivoima, što je jasno i demonstrirano u proteklih tri godine.

“Stekli su se svi uslovi za povećanje plata radnicima u predškolskom i osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo kao i direktorima tih ustanova. Predloženo povećanje za radnike od 5% je prihvatljivo i smatramo ga u cijelosti potrebnim i opravdanim, uz već dogovoreno uvećanje osnovice za obračun plate sa 330 KM na 385 KM, što predstavlja uvećanje osnovice za obračun plate od 16,67 %.

Također opravdanim smatramo veće povećanje za osobe koje vode te ustanove i snose odgovornost za njihov rad i funkcionisanje. Bitno je napomenuti da većina radnika po Kolektivnom ugovoru ima pravo na dodatke na platu za otežane uslove rada čiji konačni koeficijent nerijetko prelazi koeficijent plate za direktora.

Cijenim da bi se povećanjem koeficijenta za direktore ustanova iz oblasti obrazovanja, adekvatnije prepoznala odgovornost i kompetencije koje nosi rukovodeća pozicija jedne obrazovne ustanove, posebno u svjetlu kurikularne reforme kroz koju prolazimo, pojačanih programa i odgovornosti direktora u pitanjima zaštite dobrobiti djece i učenika, kao i povećanih radova rekonstrukcije i investicionog održavanja na objektima. Želim istaći da direktori odgojno-obrazovanih ustanova, pored direktora iz oblasti socijalne zaštite, imaju najniže plate od svih direktora u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo”, objasnila je ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović. 

Ministarstvo pojašnjava zašto je Vlada Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 07.12.2023. godine odbila dati saglasnost na prijedlog Protokola u koji je ugrađen zahtjev Sindikata o platnim razredima, o kojem se u javnosti iznose različita tumačenja.

“Protokol o vođenju pregovora je proceduralni akt i kao takav ne može regulisati odredbe Kolektivnog ugovora. Cijenimo da su predstavnici Sindikata svjesni da se prijedlog Kolektivnog ugovora utvrđuje institucionalno putem pregovora koje vode pregovarački timovi. 

Pregovarački timovi trebaju nastaviti svoj rad, a već ranije smo na prijedlog Sindikata dogovorili da se promijeni dinamika održavanja sastanaka pregovaračkih timova i da se sastanci umjesto jednom sedmično održavaju svaki drugi radni dan”, dodala je Hota-Muminović.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo naglašava svoju posvećenost dijalogu i poduzimanju svih potrebnih koraka kako bi se osiguralo pravedno i održivo radno okruženje za sve uključene strane, te će inicirati nastavak pregovora sa Sindikatom kako bi se radnicima osigurali bolji finansijski uslovi.

Reklamni prostor

Ovdje može biti vaša reklama. animacija / logo / tekst

Posljednje vijesti