Srijeda na Filozofskom fakultetu: Javno predavanje – Tehnologija, kultura i komunikacija u digitalnom dobu

0

Sa Filozofskog fakulteta Univeziteta u Tuzli dobili smo obavijest da će u srijedu, 24. 3. 2021. godine u 17.000 sati u Amfiteatru 1 Filozofskog fakulteta prof. dr. Enes Osmančević održati javno predavanje o temi “Tehnologija, kultura i komunikacija u digitalnom dobu”. Time će biti nastavljen četvrti ciklus naučno-popularnih i stručnih predavanja pod nazivom “Srijeda na Filozofskom fakultetu”.

Sažetak predavanja:

Prožimanje i međuovisnost tehnologije, kulture i komunikacije osnovna je karakteristika društva u digitalnom dobu. Ta međuovisnost u povijesti civilizacije nikada nije bila izraženija, kontroverznija, niti sa više neizvjesnosti. Digitalna tehnologija zasnovana je na informaciji, komunikacija na dominantnom  posredovanju tehnologijom, a ta isprepletenost i njeni međusobni utjecaji sve više oblikuju pojedinačnu i kolektivnu kulturu. Čini nam se da su promjene u tehnologiji brže od naše kolektivne percepcije, i da se naše individualno znanje pokazuje nedovoljnim u pokušajima objašnjenja svijeta koji se pred našim očima tako brzo i drastično mijenja.